Őszi papi rekollekció programja

Főtisztelendő Paptestvéreimmel tudatom, hogy amennyiben a járványügyi előírások lehetővé teszik, az őszi rekollekciós napokat a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

1. Első körben:

            – Október 12–én, hétfőn                     –          Kézdivásárhelyen;

            – Október 13–án, kedden                   –          Zernyesten;

            – Október 14–én, szerdán                   –          Csíksomlyón;

            – Október 15–én, csütörtökön            –          Székelyudvarhelyen;

2. Második körben:

            – Október 19–én, hétfőn                     –          Gyergyószentmiklóson;

            – Október 20–án, kedden                   –          Marosvásárhelyen;

            – Október 21–én, szerdán                   –          Kolozsváron;

            – Október 22–én, csütörtökön            –          Gyulafehérváron.

Előadó: Dr. Kerekes László segédpüspök, általános helynök

Téma (mindkét körben): Hogyan tovább papi rekollekció?

A rekollekciós nap témája közös gondolkodásra és véleménynyilvánításra hív meg bennünket. Az együtt gondolkodásra indító előadás megtartására Exc. és Ft. Dr. Kerekes László segédpüspököt, általános helynököt kértem fel. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a rekollekciós nap alkalmával szabadon és nyíltan osszák meg ötleteiket és meglátásaikat.

A koncelebrációs szentmisét a szokott időben tartsák meg a kerület valamennyi papjának részvételével. Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítunk.

(részlet a IX./2020. érseki körlevélből)