Kulturális Örökség Napjai Főegyházmegyénkben

2009. szeptember 19-20.

A Kulturális Örökség Napjai programhoz számos római katolikus templom csatlakozott. A program célja a nagyközönség figyelmének ráirányítása az épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során Erdélyben is sok ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg díjmentesen a látogatók előtt.

Gyulafehérvár
Székesegyház és millenniumi kiállítás
A gyulafehérvári római katolikus székesegyházat egyháztörténeti és egyetemes értékei, a Kárpát-medence épített örökségének egyik legjelentősebb értékévé avatják. Mai formájában is megőrizte középkori felépítését. Része a reneszánsz Lázói-kápolna. Jelentős a barokk kori berendezése.
A millenniumi kiállítás az egyházmegye területéről mutat be egyházművészeti és kultúrtörténeti alkotásokat.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 10-18 óra

Marosvásárhely
főplébánia és kiállítás
A Keresztelő Szent János-plébánián a templom és kriptája, valamint a templom karzatán működő kiállítás lesz látogatható. Az épület- és tárlatvezetést minden egész órában biztosítják.
szombat: 9–12, 15–18 óra
vasárnap: 13–18 óra

Csíkdelne
Keresztelő Szent János templom
A kerítőfallal övezett gótikus templom a 15. század harmadik negyedében épült újjá. A templom déli homlokzatán falképtöredék látható. A hajó festett kazettás famennyezete az 1673-75. évi felújítás idején készült. A szentélyben álló oltár, a késő gótikus szárnyas-oltárok szerkezetét követi.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíkkarcfalva
plébániatemplom

A 15. századi erődtemplom Nagyboldogasszony tiszteletére épült. A kaputorony és a várfalak építése a 15-16. század fordulójára tehető. Gótikus szentélyének gyámkövein alakos ábrázolások vannak, a keresztelőkút a 15. század második feléből való.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Kozmás
plébániatemplom
A védfallal körülvett templom gótikus szentéllyel, barokk templomhajóval. Az északi falon alakos, a diadalíven virágdíszes falképtöredékkel. A szentélyben késő gótikus táblakép és barokk főoltár. A templomkert kőkeresztekkel. Műemlék a mellette álló plébánia épület is.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

 

Göröcsfalva (Csíkrákos)
plébániatemplom
A 15. század második felében átépített erődtemplom impozáns nyugati tornya kváderfalazást utánzó festéssel. A templomhajót a sokszögzáródású szentélytől elválasztó diadalíven középkori falképmaradvány női szenteket ábrázolásával. A későbarokk, Jézus születése-főoltár Veres Mátyás alkotása 1794-ből.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíksomlyó
ferences templom
A Csíksomlyón megtelepedett ferencesek 1442-1448 között építettek kőtemplomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A gótikus templom lebontásával a mai kegytemplomot 1804-ben kezdték építeni. A főoltár felett elhelyezett kegyszobor a templom legértékesebb kincse, a 16. század elejéről. Zarándoklatok állomása.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíkszentmiklós
plébániatemplom
A két bástyával megerősített kőfallal övezett, egykori gótikus templomot 1777-1784 között átépítették. Berendezése is e korból való: a főoltáron Mária szobor és a főapostolok szobraival. Értékes a Keresztelő Szent Jánost ábrázoló különálló oltárkép. A plébánia épülete is műemléképületként szerepel.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíkszentmihály
plébániatemplom
Római katolikus erődtemplomát a 1448-ban építették a régi 1332-ben említett templom átalakításával. 1661-ben a törökök, 1694-ben a tatárok égették fel, 1819-ben átépítették és bővítették. 15. századi falfestményei vannak. Tornyát Sándor Mihály építtette a török rabságból való szabadulása emlékére. A főoltáron állott Szent Mihály faszobráról azt tartották, hogy egyidős volt a székelyek megtérésével.
Templomkertjében áll a madéfalvi veszedelem emlékére emelt első kereszt.

Csíkszépvíz
örmény templom
Az 1668-ban bevándorolt örmények egy csoportja Szépvízen telepedik le. Ortodoxok voltak. 1769-ben Karácsonyi János, erzsébetvárosi örmény főesperes missziója nyomán 1769-ben katolikusok lesznek. 1785-ben építik templomukat, amikor plébániává szervezik.

Szárhegy
ferences templom
A templom és kolostor újjáépítője az 1670-es években P. Kájoni János. A kolostor emeletes déli szárnyát 1711-12-ben építették. A templomot a 18. században bővítik, jelenlegi formáját az 1872. évi tűzvész utáni újjáépítés során nyerte. A templombelső barokk oltárai az 1759-60-as évekből, Wassermann Henrik ferences testvér munkái.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Gyergyószentmiklós
Szent Miklós templom
Gótikus templomát 1498-ban szentelték fel Szent Miklós tiszteletére (erre utalnak a torony gótikus ablakai). 1756 és 1772 között átépítették és 1784-ben várfallal és kapubástyával erősítették meg. A főoltár és berendezés barokk kori. A 15. századból való a kő keresztelőmedence, egy harang 1548-ból.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Gyergyószentmiklós
örmény templom
Az örmény katolikusok temploma 1730 és 1734 között épült egy 17. századi kőkápolna felhasználásával. 1748-ban fallal és kerek tornyokkal erősítették meg. A cinteremben számos síremlék látható. A műemlék plébánia 1769-ben épült.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Szamosújvár
ferences templom
A 18. század közepén megtelepedett ferencesek 1748-1758 között építették, az örmény nagytemplom építésével egyidőben. A klasszicista toronypár 1878-ra készült el. A nagyméretű csehsüvegboltozattal fedett hajóból és egy kosáríves záródású szentélyből álló templomhoz az északi oldalon kolostor kapcsolódik.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Szamosújvár
örmény templom
A főtéren álló örmény nagytemplomot 1748-ban kezdik építeni 1804-ig. A késő barokk, klasszicizáló épület szobordíszeit és oltárait Hoffmayer Simon és a Csűrös testvérek készítették. Figyelemreméltó a Rubensnek tulajdonított "Krisztus levételét a keresztről" mellékoltárkép.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Székelyudvarhely
Szent Miklós templom
A plébánia templom és papilak átépítése a jezsuiták nevéhez fűződik. A papi lak a 17. század elején, a háromhajós, egytornyú plébániatemplom 1787-93 között épült. Tervezője Schmidt Pál marosvásárhelyi építő-mester. A barokk főoltár és a mellékoltárok Hoffmayer Simon (1740-1800) kolozsvári szobrászművészhez köthetőek.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra


Kulturális Örökség Napjai Hargita megyében >>

A Kulturális Örökségek Napjai kezdetei és célja >>

Gyulafehérvár
Székesegyház és millenniumi kiállítás
A gyulafehérvári római katolikus székesegyházat egyháztörténeti és egyetemes értékei, a Kárpát-medence épített örökségének egyik legjelentősebb értékévé avatják. Mai formájában is megőrizte középkori felépítését. Része a reneszánsz Lázói-kápolna. Jelentős a barokk kori berendezése.
A millenniumi kiállítás az egyházmegye területéről mutat be egyházművészeti és kultúrtörténeti alkotásokat.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 10-18 óra

Marosvásárhely
főplébánia és kiállítás
A Keresztelő Szent János-plébánián a templom és kriptája, valamint a templom karzatán működő kiállítás lesz látogatható. Az épület- és tárlatvezetést minden egész órában biztosítják.
szombat: 9–12, 15–18 óra
vasárnap: 13–18 óra

Csíkdelne
Keresztelő Szent János templom
A kerítőfallal övezett gótikus templom a 15. század harmadik negyedében épült újjá. A templom déli homlokzatán falképtöredék látható. A hajó festett kazettás famennyezete az 1673-75. évi felújítás idején készült. A szentélyben álló oltár, a késő gótikus szárnyas-oltárok szerkezetét követi.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíkkarcfalva
plébániatemplom

A 15. századi erődtemplom Nagyboldogasszony tiszteletére épült. A kaputorony és a várfalak építése a 15-16. század fordulójára tehető. Gótikus szentélyének gyámkövein alakos ábrázolások vannak, a keresztelőkút a 15. század második feléből való.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Kozmás
plébániatemplom
A védfallal körülvett templom gótikus szentéllyel, barokk templomhajóval. Az északi falon alakos, a diadalíven virágdíszes falképtöredékkel. A szentélyben késő gótikus táblakép és barokk főoltár. A templomkert kőkeresztekkel. Műemlék a mellette álló plébánia épület is.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

 

Göröcsfalva (Csíkrákos)
plébániatemplom
A 15. század második felében átépített erődtemplom impozáns nyugati tornya kváderfalazást utánzó festéssel. A templomhajót a sokszögzáródású szentélytől elválasztó diadalíven középkori falképmaradvány női szenteket ábrázolásával. A későbarokk, Jézus születése-főoltár Veres Mátyás alkotása 1794-ből.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíksomlyó
ferences templom
A Csíksomlyón megtelepedett ferencesek 1442-1448 között építettek kőtemplomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A gótikus templom lebontásával a mai kegytemplomot 1804-ben kezdték építeni. A főoltár felett elhelyezett kegyszobor a templom legértékesebb kincse, a 16. század elejéről. Zarándoklatok állomása.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíkszentmiklós
plébániatemplom
A két bástyával megerősített kőfallal övezett, egykori gótikus templomot 1777-1784 között átépítették. Berendezése is e korból való: a főoltáron Mária szobor és a főapostolok szobraival. Értékes a Keresztelő Szent Jánost ábrázoló különálló oltárkép. A plébánia épülete is műemléképületként szerepel.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Csíkszentmihály
plébániatemplom
Római katolikus erődtemplomát a 1448-ban építették a régi 1332-ben említett templom átalakításával. 1661-ben a törökök, 1694-ben a tatárok égették fel, 1819-ben átépítették és bővítették. 15. századi falfestményei vannak. Tornyát Sándor Mihály építtette a török rabságból való szabadulása emlékére. A főoltáron állott Szent Mihály faszobráról azt tartották, hogy egyidős volt a székelyek megtérésével.
Templomkertjében áll a madéfalvi veszedelem emlékére emelt első kereszt.

Csíkszépvíz
örmény templom
Az 1668-ban bevándorolt örmények egy csoportja Szépvízen telepedik le. Ortodoxok voltak. 1769-ben Karácsonyi János, erzsébetvárosi örmény főesperes missziója nyomán 1769-ben katolikusok lesznek. 1785-ben építik templomukat, amikor plébániává szervezik.

Szárhegy
ferences templom
A templom és kolostor újjáépítője az 1670-es években P. Kájoni János. A kolostor emeletes déli szárnyát 1711-12-ben építették. A templomot a 18. században bővítik, jelenlegi formáját az 1872. évi tűzvész utáni újjáépítés során nyerte. A templombelső barokk oltárai az 1759-60-as évekből, Wassermann Henrik ferences testvér munkái.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Gyergyószentmiklós
Szent Miklós templom
Gótikus templomát 1498-ban szentelték fel Szent Miklós tiszteletére (erre utalnak a torony gótikus ablakai). 1756 és 1772 között átépítették és 1784-ben várfallal és kapubástyával erősítették meg. A főoltár és berendezés barokk kori. A 15. századból való a kő keresztelőmedence, egy harang 1548-ból.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Gyergyószentmiklós
örmény templom
Az örmény katolikusok temploma 1730 és 1734 között épült egy 17. századi kőkápolna felhasználásával. 1748-ban fallal és kerek tornyokkal erősítették meg. A cinteremben számos síremlék látható. A műemlék plébánia 1769-ben épült.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Szamosújvár
ferences templom
A 18. század közepén megtelepedett ferencesek 1748-1758 között építették, az örmény nagytemplom építésével egyidőben. A klasszicista toronypár 1878-ra készült el. A nagyméretű csehsüvegboltozattal fedett hajóból és egy kosáríves záródású szentélyből álló templomhoz az északi oldalon kolostor kapcsolódik.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Szamosújvár
örmény templom
A főtéren álló örmény nagytemplomot 1748-ban kezdik építeni 1804-ig. A késő barokk, klasszicizáló épület szobordíszeit és oltárait Hoffmayer Simon és a Csűrös testvérek készítették. Figyelemreméltó a Rubensnek tulajdonított "Krisztus levételét a keresztről" mellékoltárkép.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra

Székelyudvarhely
Szent Miklós templom
A plébánia templom és papilak átépítése a jezsuiták nevéhez fűződik. A papi lak a 17. század elején, a háromhajós, egytornyú plébániatemplom 1787-93 között épült. Tervezője Schmidt Pál marosvásárhelyi építő-mester. A barokk főoltár és a mellékoltárok Hoffmayer Simon (1740-1800) kolozsvári szobrászművészhez köthetőek.
szombat: 10-18 óra
vasárnap: 14-18 óra


Kulturális Örökség Napjai Hargita megyében >>

A Kulturális Örökségek Napjai kezdetei és célja >>