Püspöki áldás a "Tündérkertre"

Ha valaki látni szeretné, hogy milyenné válhatnának az erdélyi falvak, hogy a Móricz Zsigmond-i elnevezéshez méltó legyen a szülôföldünk, ne sajnálja, menjen el Véckére. A faluban szépen felújított, eredeti jellegüket és díszeiket megôrzött, szinte mesebeli "mézeskalács házakat" lát, majd nézzen szét a helybeli katolikus templom, az iskola és óvoda, valamint a magyar ház által határolt téren. És vegyen mintát arról, hogy a hely iránti szeretettel, szépérzékkel, baráti kapcsolatok, megyei támogatás és egy jól sikerült pályázat révén egy pusztulásra ítélt, kicsi erdélyi falu hogyan találhat önmagára. 

Az utat azt elmúlt héten sokan megtették, hisz a Székelyvéckei Kulturális Napok rendezvényei színes programmal, különlegesen finom borokkal várták a település bel- és külföldi barátait, elszármazottait, hogy az árverésen egy artézi kútra gyûjtsék össze a pénzt. 

Szombaton sokszorosára szaporodott a négyszáz lelkes község lakossága. A katolikus templom udvarán Tamás József püspök tartott szentmisét, majd megáldotta a templombejáratot és a templomot övező falat díszítő domborműveket. A csángó származású Petrás Mária alkotásai a falu védőszentjét, a Boldogságos Szűzanyát, a magyar szenteket és Márton Áron püspököt ábrázolják. 

Az ünnepségen rész vett Balogh György, Magyarország csíkszeredai konzulja, Lokodi Edit, a megyei tanács elnöke, Zamárdi és Villány vezetôi, a francia testvértelepülés küldöttsége és sok-sok érdeklôdô. 

A templom, a családi szentély, az iskola és a temetô – egy település négy szent helyének fontosságáról beszélt Tamás Lajos püspök, s bár Bene György helybeli plébános szerint a 141 temetés jócskán meghaladja az 53 keresztelôt, Székelyvéckén mégis a reménységrôl illik beszélni. Arról szólt a korábban kisplasztikáiról ismert Fekete Pál is, aki az alkotásaihoz használt agyag helyett kétévi polgármestersége alatt az élô anyagból formálja, alakítja a község jövôjét, jól látható sikerrel. Beszédében a véckei lakosokat valóságosan és kicsit jelképesen is arra buzdította, hogy mindenki "seperjen rendszeresen a háza elôtt", s akkor tiszta és szép lesz a falu. A szentmisén Ördög Miklós Levente szavalt, a helybeli idôsklub tagjai büszkén elôadott veretes mûsorukkal köszöntötték a közönséget. Felavatták a szépen parkosított községközpontot, amelyre a környezetvédelmi minisztériumnál nyertek finanszírozást. Az óvoda és iskola udvarán elkészült játszóteret látva, bárki úgy érezhette, hogy ezentúl irigylésre méltó dolog Székelyvéckén diáknak lenni. 

A szentmisét megelôzôen díszpolgárokat avattak a mûvelôdési házban, s testvértelepülési szerzôdést írtak alá Villány városával. Délután tartották a negyedik székelyvéckei fôzôversenyt, s tegnap szentmisével zárultak az idei kulturális napok, amelyek gazdag programjára még visszatérünk.

 

(bodolai),

www.e-nepujsag.ro