Egyház és média

A kommunikáció témakörében tartottak előadásokat
A katolikus egyháznak nyitottnak kell lennie a világi média felé is – ezt állapították meg azon a találkozón, melyet a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián tartottak. A rendezvényen egyházi személyiségek vettek részt.

Egyház és média témában értekeztek tegnap Gyergyószentmiklóson, lelki és tanulmányi napot tartottak papoknak a Szent Miklós-plébánián. A rendezvényre nemcsak a városból érkeztek résztvevők, hanem a környező falvak plébániái is képviseltették magukat. Előadást tartott Kovács Sándor kolozsvári főesperes, valamint. Bodó Márta, a Vasárnap és Keresztény Szó című lapok főszerkesztője. Szó esett az egyház saját kiadványairól, de arról is, mennyire fontos, hogy az egyház nyitott legyen a világi média felé is. Beszéltek a televízió-csatornák, újságok szerepéről, fiatalokra gyakorolt hatásáról is, valamint arról, hogy hasznos volna, ha sajtóreferensek is dolgoznának az egyházkerületekben. Nagyon fontos manapság a kommunikáció, ezért az egyházi struktúra csúcsán állókkal erről a témáról beszélgettünk” – foglalta össze a találkozó lényegét Bodó Márta. Amint azt részletezte, az egyház tudja, hogy lényeges a média, éppen ezért hozott létre saját kiadványokat, rádiót. Ugyanakkor tapasztalható egy bizonyos szintű kifelé irányultság is, azonban ez nem mindig a legmegfelelőbb nyelven történik. Szerinte a probléma abból adódik, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a világ, és emiatt egy, az egyházitól, a templomi kommunikációtól eltérő nyelvi struktúrát kell alkalmazni a világi médiával szemben. Ilyen és hasonló kérdésköröket beszéltek meg a rendezvényen, ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy az egyháznak fel kell vennie a világ ritmusát, így tudja megközelíteni a fiatal generációt is.
L. H.,
Hargita Népe, 2011. május 25.