Ft.

Sebestyén Péter

szentszéki tanácsos
plébános
Adatlap
Születés helye és ideje: Csíkszentmihály / Szépvíz, 1968.02.27
Papszentelés helye: Csíksomlyó, 1992.04.25
Teológiai tanulmányok: 1987-1992, SIS
Szolgálati hely:
Csíkszenttamás
Előző szolgálati helyek:
- Sepsiszentgyörgy I. - 1992-től 1992-ig
- Gyergyóremete - 1996-től 1997-ig
- Erdőszentgyörgy - 1997-től 2006-ig
- Marosvásárhely II. - 2006-től 2022-ig
Elérhetőség
E-mail cím: sebipater@gmail.com
Mobil: 0751-254.268

Önéletrajz
Noha Csíkszentmihályon születtem, és édesanyám is ott dajkált, - ugyanis 1973-ig ott teljesített kántori szolgálatot - mégis szépvízinek vallom magam. Alcsík és Felcsík találkozik bennem, „oldal-csíki” székelyben, hiszen Szépvíz, gyermekkorom színtere éppen Csík vármegye közepén, ill. onnan kissé keletre, néhány kilométerre a csíksomlyói Szűzanya „lábától”, a Pogány-havas alatt helyezkedik el.  
Isten az én drága, az Úrban megboldogult szüleimen - akik egyszerű munkásemberek voltak - és egyházi közösségemen, de nem utolsó sorban gyermekkorom papbácsiján, +Szilágyi Istvánon keresztül szólított meg. Ahogy telnek az évek, egyre jobban tudatosul bennem a Gondviselés titokzatos terve. A papi hivatás mellett, vagy inkább azon keresztül visszhangra talált bennem a történelmi Székelyföld nagy Áronjainak példája, messze mutató alakja. Gábor Áron küzdeni akarása és tettrekészsége, Tamási Áron szülőföld és anyanyelv szeretete, Márton Áron, az emberkatedrális sziklaszilárd hite és szíjas székely konoksága, Szépvíz és a székelyek védőszentjének, Szent Lászlónak  az álmait és hitvallását valósították meg.
Az immár több mint 17 éves rádiós nép- és 22 év egyházszolgálatom ezért erősítette meg bennem az elhatározást, hogy kiálljak korunk írott és virtuális ’areopagusaira’, mint templomon kívüli fórumokra, és hirdessem az igét „akár alkalmas akár alkalmatlan”. Ez kényszerű kötelességem és meseszép feladatom egyszerre, melyet minden porcikámmal mégis szívesen vállalok. Pennámmal és hangommal, értelmemmel és egész szívemmel Isten szolgálatában akarok állni. Ez vezérel akkor is, amikor gondolataimat papírra vetem.
Az írás számomra most már létszükséglet. Állandó, nyugtalanító késztetés, hogy gondolataimat, meggyőződésemet, értékrendemet, életbeli alapállásomat másokkal is közöljem, örömhírként megosszam.
www.peterpater.com