Jobbágytelke

Kisboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547323 – Sâmbriaş, nr. 28., jud. Mureş

Szolgálatot teljesít:

T. Mihály József, lelkész
Bereczki Dezső, kántor

Az 1567-es évi regestrumban a mai nevén jegyzik. 1619-től fakápolna állt a temetőben. 1764-ben önálló plébánia engedélyezését kérték, 1778-ban kőtemplomot építettek, ezután 1781-ben önálló plébánia lett. 1981-ben, Sebestyén Domokos idejében, az egész szentélyt és a hajót lebontották, és azt kibővítve újat építettek, amit Sánta Antal plébános fejezett be (1982). Csak a torony maradt a régi. A plébánialakás 1902-ben épült, ami ma rossz állapotban van (nagyon salétromos), ezért önerőből a falu népe 2006-ban elkezdte az új plébánia építését, ami egy-két éven belül Isten segítségével meglesz. 1910-ben katolikus iskola volt, amit 1948-ban államosítottak, és az egyházközség még nem kapta vissza. A falu mindvégig megőrizte katolikus hitét, s ehhez hozzájárult az, hogy a hívek öntudatos hagyományőrző katolikusok. Jelenleg komoly veszély fenyegeti a falut, nagyon kiöregedett, a fi atalság a megélhetés hiánya miatt nem marad itthon.
Székelyhodos: A legrégebbi település a Nyárádmentén, már 1332-ben plébániatemploma volt. A 13–14. századi templom új, gótikus formát kapott. 1763–66-ban Boér Imre kanonok-plébános bővítette. 1781-től volt katolikus iskolája. Mivel a második világháború után a falu hívei (itt is a mai napig megőrizték katolikus hitüket) megfogyatkoztak – jóllehet a környék legősibb plébániája volt, a közösséget 1957-től Jobbágytelkéről látják el. Itt is öntudatos, egyházukat szerető katolikusok élnek, akiknek segítségével 2007-ben sikerült renoválni a templomot.

Örökös szentségimádási nap: január 29.
Szentmisék: vasárnap és ünnepnap 9 és 10.30 órakor (vecsernye: 16 órakor), hétköznap: hétfon, szerdán, pénteken és szombaton 7,30 órakor, kedden és csütörtökön 18 órakor.