Oroszhegy

Nagyboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537080 – Dealu, nr. 126., jud. Harghita
Tel: 0770-883.193

Szolgálatot teljesít:

Ft. Opra István, plébános
Bíró Loránd, kántor

A falu neve 1334-ben Uroczheg néven szerepel a pápai tizedjegyzékben. A reformáció idejében református pap szolgált, az egyházközség pedig Székelyszentkirály leányegyházaként szerepelt. 1630-ban visszatértek a katolikus valláshoz, és a hívek lelki gondozásával licenciátus foglalkozik. 1748-tól újra anyaegyház lesz Oroszhegy. 1905-ben a székelyvarsági egyházközség az oroszhegyi közösségből alakult meg. Üknyéd közös filia Székelyszentkirállyal. Havonta egyszer van szentmise az iskolában, amit felváltva végez a két plébános. A falu legtávolabbi része: Nagytó, a központtól 2,5 km-re, itt az idősek és betegek részére havonta egyszer háznál van szentmise.
 
Kapcsolódó:
Kovács Árpád: Oroszhegy templomai

Örökös szentségimádási nap: március 09.