Székelyszentlélek

Szentlélek, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537166 – Bisericani, nr. 4., jud. Harghita
Tel: 0266-248.317

Szolgálatot teljesít:

Ft. Benedek Sándor, plébános, szentszéki tanácsos, címzetes esperes
Ambrus Ferenc, kántor

1333-ban a pápai tizedjegyzékben de Spiritu Sancto névvel szerepel. Szentlélek volt a vidék központi anyaegyháza. Jakab pap után 1719-től van följegyzés. A legtöbb ideig, 52 évig Lázár Albert (1932–1984) szolgálta az egyházközséget. A kommunista diktatúra idején nagy erőfeszítéseket tett, hogy megőrizze a hívekben a régi vallásos lelkületet és hitet. Nagy gondot fordított a népmissziók megszervezésére (1937, 1946), valamint a püspöklátogatások előkészítésére. 1938-ban Vorbuchner Adolf, 1947-ben és 1969-ben Márton Áron püspök, 1982-ben Bálint Lajos segédpüspök bérmaútját készítette elő. A római katolikus népiskola államosítása után közelharcot vívott a hittanórák megtartásáért a kommunista diktatúra központi és helyi bérenceivel. Hitbuzgalmi társulatokat és ifj úsági egyesületeket szervezett és vezetett, emellett a helybéli dalárda fő pártfogója volt. A templom teljes javítását és festését négyszer végeztette el. A rendszerváltás utáni negyedik plébános Benedek Sándor, akinek tevékeny hozzáállása mellett teljesült a bogárfalviak régi álma: 2003-ban Bogárfalván felépült a templom a Fatimai Szűzanya tiszteletére. A közelmúltban pedig a temetőben ravatalozó kápolnát építettek.

Örökös szentségimádási nap: március 11.
Szentmisék: vasárnap és ünnepnap 9 és 10.30 órakor. Hétköznapokon 7.30 órakor