C) Érseki Bíróság


Elérhetőség
Postacím: 510010 – Alba Iulia, str. Episcop Márton Áron, nr. 2., jud. Alba
Tel: 0258-811.602
Fax: 0258-811.454

Napjaikban sokszor találkozunk zátonyra futott házasságokkal. Egyesek a kérdést rövid úton megoldják a polgári bíróságon közös megegyezéssel vagy a nélkül, de biztos, hogy felbontja a házasságukat. A polgári bíróság ítéletét az Egyház is elfogadja, ám annak csak pusztán polgári következményeit illetően (vö. CIC 1672. kán.). Másoknak lelkiismereti problémát jelent a polgári válás, különösen abban az esetben, ha nem képesek egyedül élni, és új házasságot kívánnak kötni. A második, pusztán polgári házasságban élő katolikus ember elzárta maga előtt annak lehetőségét, hogy szentségekhez járuljon.
Egyedül az egyházi bíróságoknak van hatalmuk arra, hogy megvizsgálják a házasságokat, és megfelelő ok esetén semmissé nyilvánítsák (vö. CIC 1671. kán.). A házastársaknak joguk van az egyházi bíróságoktól kérni a vizsgálatot. Sokan meg is teszik.
Minden az üggyel kapcsolatos információt a bíróság hivatali titoktartással kezel az Egyházi Törvénykönyv előírásai alapján. A peralapítás után arra is többször felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az egész per egy gyógyító folyamat a méltányosság és együttérzés szellemében, egy lelki cél érdekébe.
Az Egyház tanítása szerint két megkeresztelt, törvényes formában megkötött és elhált házassága felbonthatatlan. Az érvényesen megkötött házasság később soha nem válik érvénytelenné, sem azzal, hogy a felek közös megegyezéssel polgárilag elváltak, sem a hosszú különélés miatt. Ám lehetőség van arra, hogy az Egyház bírói úton megvizsgálja, vajon az említett házasságot valóban érvényesen kötötték vagy sem.
A Keresetlevél összeállításakor bizalommal forduljanak a plébánosokhoz, akiktől a kezdeti lépésekhez szükséges információkat is megkapják, és az ő segítségükkel folytatódik az ügy kivizsgálása az Egyházmegyei Bíróságon egészen a per befejezéséig.
 
Bírósági helynök: Msgr. dr. Lukács Imre-Róbert általános érseki helynök, teológiai tanár
   Mobil: 0740-335.182
   E-mail: robert.lukacs@romkat.ro
Helyettes bírósági helynök: Exc. és Ft. Kerekes László
Bíró: Ft. Kémenes Lóránt Zoltán
         Ft. Birton Róbert-Attila
Kötelékvédő: Ft. Vass Nimród-István
Jegyző: Ft. László Szabolcs
              Ft. György Mihály-Levente
Ügyvéd: Ft. dr. Oláh Zoltán