Boldogasszony Iskolanővérek


Elérhetőség
Postacím: 545500 – Sovata, str. Dealul Mestecănișului, nr. 30., jud. Mureş
Web: www.iskolanoverek.hu

Rendi elöljáró: Ivanics M. Andrea SSND
Helyi elöljáró: Nagy Éva M. Vera SSND
Mobil: 0743-862.517
E-mail: nagyevavera@gmail.com
 
A rend története
A Boldogasszony Iskolanővérek (SSND; School Sisters of Notre Dame, korábbi nevén Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) nemzetközi kongregációját 1833-ban alapította bajor földön Karolina Gerhardinger, szerzetesi nevén Jézusról nevezett Mária Terézia (1797–1879).
A felvilágosodás korában feloszlatták a szerzetesrendeket, ennek következtében 1809-ben megszűnt a stadtamhofi Notre Dame-kolostor és iskola is, ahol Karolina tizenkét éves végzős diák volt. A plébános úgy óvta meg az iskola nélkül maradt gyerekeket, hogy Karolinát és két társát felkérte, tanítsák a kisebbeket. A három kamasz jó pedagógusnak bizonyult, három évvel később oklevelet szereztek.
Karolina kitartott a tanítás mellett, egyre inkább hivatásként gyakorolva a feladatot, melyet rábíztak. A politikai helyzet enyhülése lehetőséget adott számára, hogy harminchat évesen megalapítsa a nevelést, oktatást végző új közösséget, az iskolanővérek rendjét. Sokan csatlakoztak hozzá, egymás után alapított a környéken kolostorokat és iskolákat. Meghívták Amerikába és Európa több országába is. Magyarországon 1858-ban Temesváron hozta létre első intézményét.
Ma mintegy  háromezer iskolanővér tevékenykedik a világ harmincöt országában. Hazánkban és a határon túli magyarok között hetvenkét rendtag szolgál.
Karolináról szóló saját készítésű játékfilmünk első két része elérhető honlapunkon: www.iskolanoverek.hu.

A közösség karizmája, küldetése
Iskoláink a küldetéses ember iskolái: a nővérek és munkatársak küldetésként élik meg a nevelést, a rájuk bízottak pedig küldetésük kereséséhez és betöltéséhez kapnak indítást.
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” (Szabályunkból)
Az intézményes nevelés mellett sokféle ínségre válaszolva különféle szolgálatokat végzünk világszerte, melyek által az embereket közelebb segítjük egymáshoz és Istenhez.

Magyarországi tevékenység
Hazánkban négy helyen működünk egy-egy intézménnyel: Budapesten, Debrecenben, Makón és Szegeden. Mindenféle korosztályba tartozó gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozunk: az óvodásoktól az egyetemistákig. Miénk az ország egyetlen lánygimnáziuma.
A közösségformálásban fontosnak tartjuk a személyességet és a kreativitást: mindezt például a kézművesség, a színjátszás és a zene segítségével valósítjuk meg. Ezen értékeket visszük misszióinkba is: a Mátraalján hétvégente cigányokkal foglalkozunk; Erdélyben mozgó énekes iskolával, gyermekkar-vezetéssel; a Bánátban pedig magyar lánykollégiummal, hittanórákkal, hétvégi óvodával, egyházzenei szolgálattal fogjuk össze a magyarokat.

Jövő, kihívások, tervek
A közeli és távoli jövőben szeretnénk megőrizni alapítónk szellemiségét, amely által kész volt mindig meghallani Isten hívását, melyet az idők jeleiben, a világ és az egyház ínséges helyzeteiben ismert fel. Ezért arra törekszünk, hogy szüntelenül elmélyítsük apostoli szerzetesi identitásunkat, és munkatársainknak is át tudjuk adni lelkiségünket. Ennek érdekében képezzük magunkat és őket is. Helyi nővérközösségeinket mindennap építjük, hogy élővé, éltetővé váljanak, olyanná, amely segít bennünket személyes kibontakozásunkban, és amelybe új hivatásokat fogadhatunk.

Programok a megszentelt élet évében
A megszentelt élet évébe bekapcsolódunk szervezőként és résztvevőként is. Ulrik Monika nővérünk koordinálja az országos programokat, mi pedig mellette állunk „háttérországként”. Aki „él és mozog” közülünk, azzal elzarándokolunk Mátraverebély-Szentkútra, a szerzetesi találkozóra, és részt veszünk a Szerzetesek tere elnevezésű programon. Éneklünk a szerzetesi kórusokban. Megszólíthatóbbá, láthatóbbá válunk: bemutatkozunk a Szerzetesi Szigeten és a médiában. Tanítványaink körében lelkinapokon, ünnepeken és a hétköznapokban tudatosítjuk, hogy szerzetesközösség veszi őket körül. Egy filmes ajándékkal pedig együtt hirdetjük Ferenc pápával: „Örüljetek!”
Magyar Kurír