G) Főegyházmegyei Pasztorális Bizottság


Elérhetőség
Postacím: 510010 – Alba Iulia, str. Episcop Márton Áron, nr. 2., jud. Alba

Titkár: Exc. és Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök, általános helynök

Albizottságok:

a. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ministráns és Hivatásgondozó Bizottság

Titkár: Ft. Csomós László

b. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúságpasztorációs Bizottság

Titkár: T. Simon Imre

c. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Román Nyelvű Pasztorációs Bizottság

Titkár: Ft. Buciuman Gheorghe-Traian

d. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Lelkisági Mozgalmak Bizottság

Titkár: Ft. Kovács István-László

e. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Bizottság

Titkár: Ft. Szénégető István-Barnabás

f. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Cigánypasztorációs Bizottság

Titkár: T. Palkó Ágoston

g. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Missziós Bizottság

Titkár: Ft. Șcheianu Ciprian-Iosif