Kudzsir

Jézus Szent Vére, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 515600 – Cugir, str. Aurel Vlaicu, nr. 28., jud. Alba

Szolgálatot teljesít:

Ft. Kovács József, lelkiigazgató, plébános

Latin neve Canentum, magyarul Kudzsir, románul Cugir, németül Kudsir.
Dél-Erdély egyik szórvány plébániája, a magyarság és a katolikus hívek szempontjából egyaránt. Kudzsir első írásos említése a kenyérmezői csatával kapcsolatos (1479. október 12.). Kenyérmező Kudzsir és Alkenyér között fekszik. Itt aratott győzelmet Báthori István és Kinizsi Pál hada Ali Beg csapata fölött. 1803-ban a császári kincstár földet, erdőket vásárolt a vasüzem számára. Az idetelepült mesterek, munkások részére 1825-ben katolikus templom épült. Mivel a telepesek az Osztrák–Magyar Monarchia különböző részéből jöttek, anyanyelv szerint vegyesek voltak.
1857-ig a közeli ferences plébániák látták el (Ósebeshely, Szászváros). 1857-től Haynald Lajos önálló plébániává nyilvánította. Első plébánosa Nagy Ignác volt (1857–1963). A templom a kincstár költségén épült Bahnal Lőrinc gyárigazgató támogatásával.
1857-től 32 plébános szolgált Kudzsiron. 1873-ban a hívek száma 600, jelenleg mintegy 150 a hívek száma, ebből kevés magyar ajkú, a többségi százalék pedig román, illetve elrománosodott magyar, német és szlovák. Éppen ezért a lelkipasztoráció inkább román és magyar nyelven zajlik, nagyobb ünnepek alkalmával németül is. A közösség öntudatosan magánénak érzi az Egyházat, folyamatosan zajlanak felújítási munkálatok.
Jelenleg a templom építésének 200. évfordulójára készül a közösség.
Az ünnepre való előkészületek jegyében a 2022. évben sikerült Állami támogatás által a templomtető felújítása, és 2023. július első vasárnapjára, a templombúcsúra „Jézus Szent Vérének” ünnepére a templom teljes külső felújítása is befejeződött. Így a templom bejárata, a templom szentélye, és a sekrestye fölötti részeken is az egykori bádog lemez jó minőségű cserépre cserélődött. A külső meszelés által, valamint a templomtoronyra elhelyezett 1826 évszám üzeni a közösségbe érkezőknek, hogy nemsokára kétévszázadott ünnepel a közösség. Msgr. dr. Kerekes László püspök atya a templombúcsú alkalmából újra megáldotta a felújított templomot.

Örökös szentségimádási nap: július 06.
Szentmisék: Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon: 10.30 órakor. Hétköznap: 16.30