Sinfalva

Nagyboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 407407 – Cornești, str. Cimitirului, nr. 3., com. Mihai Viteazu, jud. Cluj

Szolgálatot teljesít:

Ft. Ráduly István-Zsolt, plébános

A sinfalvi plébánia és a hozzá tartozó filiák, egyházközségek nagyon kevés lélekszámmal rendelkeznek. Tudjuk ennek a történelmi hátterét, hiszen itt volt az ún. „vallásszabadság”, ami mindenkinek szabadság volt, csak a katolikusoknak nem. Ennek ellenére a nagyon megcsappant katolikus közösség sokat küzdött a megmaradásért. Templomukat visszaszerezték, újjáépítették, jelezve ezzel az újjászületés vágyát is. Alsójárában a II. világháború után volt erejük a híveknek, hogy a lebombázott templomot kijavítsák. Jelen helyzetben a közösség Felsőszentmihály és Aranyosrákos kivételével elöregedő
közösség, az átlagéletkor 60 év. A gyermekáldás egyre kevesebb, a fiatalokat elszívja Torda és Kolozsvár. Gyakori az önazonosság és a nyelv feladása is a vegyes házasságok miatt.

Örökös szentségimádási nap: február 10.