Sepsiszentgyörgy II., Szent Gellért

Szent Gellért püspök, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 520019 – Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului, nr. 88., jud. Covasna
Tel: 0267-312.954
Web: www.katolikussepsi.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Takács Dezső, plébános, szentszéki tanácsos
Egyed Ambrus, kántor

Szilveszter Sándor plébános (1943–80) egy lakást rendezett be misézés céljára. Ennek helyén Csató Béla plébános építtetett templomot, amelyet 1987-ben szentelt fel Bálint Lajos püspök. 1990-től önálló plébániává szervezték át. Ekkor 1700 lélek tartozott a plébániához, jelenleg 1500 körüli a hívek száma. A város legszegényebb plébániája. A hívek körében nagyon sok a nyugdíjas és a munkanélküli. Sokan a határon túl próbáltak munkát keresni, boldogulni. A hívek elég kevés százaléka gyakorolja hitét, látogatja a vasárnapi szentmiséket. Elsőpéntekes betegek is vannak, és a fiatalabb, egészséges hívek közül is többen tisztelik Jézus Szentséges Szívét. A hívek közül sokan több lelkiségi csoportban is részt vesznek. A gyermekek nagyon kevés százaléka jár a plébániai hitoktatásra és a szentmisékre.

Lélekszám: 1500
Örökös szentségimádási nap: augusztus 03.