Sepsiszentgyörgy V., Krisztus Király

Krisztus Király , plébánia
Elérhetőség
Postacím: 520031 – Sfântu Gheorghe, Str. Fabricii, nr. 16., jud. Covasna
Tel: 0367-402.402
Web: www.krisztuskiraly.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Takó István, plébános
T. Ferencz Zsolt, segédlelkész

Csató Béla plébános megrendelésére a sepsiszentgyörgyi ötödik plébániatemplom terveit Lestyán Andrea tervezőnő készítette el 1990-ben. A templom alapkőletételét 1990-ben Krisztus Király ünnepén Tamás József provicarius végezte. A templom építése Szabó Lajos tb. kanonok plébános idejében történt 1990–2006 között. Az első búcsús szentmisét 1997-ben Krisztus Király ünnepén tartották a templom alagsorában. Később vasárnaponként végeztek szentmisét az épülő templomban. A templomot 2006. szeptember 3-án Jakubinyi György érsek szentelte fel. A templom oltárképe és keresztúti képei a sepsiszentgyörgyi Hervai Katalin képzőművésznő alkotásai. A templom körüli plébániai élet 2007. augusztus 1-jével indult. Az első plébános Dávid György.
Az új egyházközséghez 1570 család került át a központi Szent József plébánia híveiből. Rövid ideig a plébános egy négytagú gondnoksággal szervezte az új egyházközséget, majd 2008 virágvasárnapján letette az esküt az új egyháztanács. A plébánia gondnoka Bajcsi Tibor. A plébánia hívei 10 lelkiségi csoportot hoztak létre: Rózsafüzér csoport, Pro Vita Hominis Társaság, Kis Apostolok Ifjúsági Egyesület, Jézushoz Mária Által Közösség, Háló Katolikus Közösségek Hálózata, Fokoláre Mozgalom, Élet a Lélekben Plébániai Imacsoport, A Hit és Fény – fogyatékosokkal foglalkozók csoportja, Máltai Szeretetszolgálat Ifj úsági Csoport, Ferences Világirend. A plébánia gyerekei számára 2008. június 1-jén játszóteret avattak. Augusztus 1-jétől segédlelkésze is van a közösségnek Ambrus István személyében. Június 13-án átadták a templom orgonáját, melyet Lukács Tamás orgonaépítő épített át a svájci Montreaux-ból. A három manuálos, 42 regiszteres koncertorgonát Svájcban a Ziegler orgonagyár készítette 1972-ben.

Örökös szentségimádási nap: szeptember 03.