Négyfalu-Türkös

Szent Mihály arkangyal, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 505600 –Săcele, str. Gödri János, nr. 20., jud. Braşov
Tel: 0268-273.507
Web: www.ntpleb.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. András József, plébános

A templom 1770-ben épült. A torony deszkából készült 120 centiméteres oldalú belterülettel, 2 haranggal. A templom stílusa egyszerű, félkör alakú ablakokkal, sima mennyezettel. 1853 és 1855 között kibővítették a templomot. 1857 és 1865 között javították a templomot és az iskola épületét. Ez utóbbi 1857-ig a jelenlegi papi telek kertjében volt, de az 1860-as években lebontották, és a Páter utcában lévő, Pál Mihályné tulajdonát képező épületet vásárolták meg kántortanítói lakásnak és tanodának mintegy 300 forintért. 1865-ben a vallási alap lelkészi lakást építtetett. 1885-ben Lönhart Ferenc püspök 1000 forintért egy épületes beltelket vásárolt. Ennek az épületnek alakították át egy részét 400 forint költséggel az 1948-as államosításig működő római katolikus iskola épületévé.
1913-ban az egyháztanács segítségével megkezdték a templom bővítését, lebontották a deszkatornyot és új tornyot építettek (a mostanit). A templom három haranggal rendelkezik.
A tatrangi kápolna építési munkálatai 1996-ban kezdődtek el. A Tatrang, Zajzon és Pürkerec találkozási pontján fekvő kápolna építését 1998-ban fejezték be. Dr. Jakubinyi György érsek szentelte fel Szent Veronika tiszteletére.
A Boldog Apor Vilmos vértanú püspök tiszteletére szentelt hosszúfalusi római katolikus templom építését 2004-ben fejezték be. Ez év június 5-én szentelte fel dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.

Örökös szentségimádási nap: május 30.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 11,30 órakor. Hétköznap: hétfo reggel 8, kedd este 5 (7), péntek este 5(7)