Kézdivásárhely - Boldog Özséb

Boldog Özséb, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 525400 – Târgu Secuiesc, str. Vântului, nr. 7., jud. Covasna
Tel: 0267-365.059
Web: www.boldogozseb.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Kovács Péter, plébános
T. László Zsolt, segédlelkész
Gergely Gábor, kántor

Kézdivásárhely nyugati felében, mivel a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején új tömbháznegyed épült, mely távol esett a Szentháromság plébániatemplomtól, szükségessé vált egy új templom építése az új városrészben lakó hívek számára. Nagy Imre főesperes-plébános idejében, 1986-ban kezdődött a templomépítés, amit 1987-ben szentelt fel Jakab Antal püspök. Kezdetben a szentmiséket és a hittanórákat tartották az új templomban és a hittanteremben, majd 1998-ban önálló plébániává szervezték. Az első kinevezett lelkipásztorok: Ferenczi Árpád plébános és Ferenczi István segédlelkész. Ezután megkezdődött az egyházközség megszervezése. A hívek száma a 2000-ben kiadott főegyházmegyei sematizmus szerint 10 858. 2003-ban tornyot építettek a templomhoz, mivel ezt a kommunista időben, a templom építésekor nem engedélyezte a rendszer. 2004-ben dr. Kerekes Lászlót nevezték ki plébánosnak, segédlelkésznek pedig Kovács Pétert. 2005-ben elkészült a templom főbejárata. Ugyancsak 2005-ben a kantai Szentháromság plébániára segédlelkészt neveztek ki, így a Boldog Özséb egyházközségből 2005 júliusában 2500 hívőt a Szentháromság plébániához csatoltak vissza. A munkanélküliség következtében nagyon sokan a környező falvakba költöznek vissza vagy külföldre távoznak. 2006-ban új segédlelkész érkezett György Mihály-Levente személyében.

Örökös szentségimádási nap: november 28.