Kovászna

Szent István király, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 525200 – Covasna, Str. Ștefan cel Mare, nr. 30., jud. Covasna
Tel: 0267-340.161

Szolgálatot teljesít:

Ft. Mátyás Károly, plébános, szentszéki tanácsos
Kercsó Ferenc, kántor

A kovásznai római katolikus plébánia viszonylag fi atal. Szórványból nőtte ki magát, protestáns tengerből. A kovásznai római katolikus plébániát 1946-ban létesítették. A kisszámú katolikus hívek pasztorálását előbb Imecsfalváról, majd Zaboláról látták el. Az első kinevezett plébános Kovács Béla volt 1946–1964 között. Ehhez a periódushoz tartozik az is, amíg ingázott Gyulafehérvárra, és az az idő, amit 1956-tól börtönben töltött. Távollétében a hívek lelkigondozását az esztelneki ferences atyák látták el. Az anyakönyvek Pater Szeraphin nevét őrzik. Ekkor a hívek száma még 600 és 650 között mozgott.
1964-től 1975-ig a főpásztor Ráduly István plébánost bízta meg a hívek irányításával. Tevékeny, aktív ember, és annyira megértő, hogy szívesen végezte a szertartást két nyelven is. A háromszéki papság aggódva fi gyelte a nagy reformot Kovásznán. A népét féltő áldott főpásztor Alvincre irányította.
1975-től az uzoni plébánost Kovács Gábor személyében Kovásznára irányította a főpásztor. A hívek száma akkorra már 1500 fölé emelkedett. A fürdőváros egyre bővült, értelmiségieket (orvos, tanár, mérnök) és munkásokat vonzott. A hívek száma az 1980-as években elérte a kétezer lelket. A templom áll, a plébánia és környéke siralmas. Kovács Béla plébános egy vályogházat vásárolt, amely az egyetlen menhely volt a plébános, valamint a hittanórás gyermekek számára. Kezelésre szoruló papok látogattak Kovásznára, de nem lehetett őket elhelyezni. Így vált szükségessé a papilak építése. A Márton Áron püspök által kiutalt külföldi segélyből kezdtek el építkezni. 1977-től 1983-ig felépült a háromszintes papilak, mely sok segítséget tud nyújtani a rászoruló, idős paptestvéreknek. Az építkezések folytatódtak: a templom tetőzetének és alapjának felújítására 1988–89-ben került sor. A fordulat után tovább építkeztek, a kisebb katolikus közösség ravatalozó kápolnát épített, amit a mai napig igénybe vesz az egész város. Barátoson 1995-ben kápolnát vásároltak, elindult az élet. Ugyanebben az évben Kommandón a meglévő kápolnát bővítették.
1996–1999 között megépült a második otthon Szent Imre tiszteletére (kántori lak, hittanterem és gyógyszertár). A lelki élet is a maga medrében halad és él.

Örökös szentségimádási nap: november 27.
Szentmisék: hétköznap: kedd: 19,00 óra; szerda:19,00 óra; csütörtök: 8,00 óra; péntek: 8,00 óra; szombat 19,00 óra; vasárnap: 9,30 és 11,00 óra; a hétköznapra eső főünnepeken: 11,00 óra.