Elsőéves kispapjaink

Főegyházmegyénkből az idén négyen jelentkeztek a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetébe (SIS) azzal a céllal, hogy tanulmányaik befejeztével papok legyenek:

• Bakos Szabolcs – Gyergyóremete

• Csibi Levente – Csobotfalva

• Egyed Arnold – Sepsiszentgyörgy Szent József

• Fazakas Tibor – PusztakalánIsten segítse őket felkészülésükben!

(részlet a 2021/VIII. érseki körlevélből)