Comemorarea episcopului Márton Áron la Academia Română din Roma

magyar nyelven

Pe 11 octombrie 2012, la ora 18, sala festivă a Academiei Române din Roma, era deja plină, întrecând chiar aşteptările organizatorilor, de reprezentanții de rang înalt ai instituțiilor Vaticanului și al Curiei Romane, ambasadori și reprezentanți ai unor organizații internaționale acreditați la Sfântul Scaun, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai culturii din Roma, postulatori ai unor cauze de beatificare, preoți care slujesc și trăiesc în Roma, seminariști, călugări, călugărițe și alți interesați. Evenimentul în limba italiană a fost organizat prin colaborarea Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun cu Consiliul Pontifical pentru Cultură (Ministerul Culturii al Vaticanului), la inițiativa postulatorului cauzei de beatificare a lui Márton Áron și cu sprijinul arhiepiscopului de Alba Iulia ÎPS György Jakubinyi.

Dr. Mihai Bărbulescu, director al Academiei Române din Roma, a salutat invitații exprimându-și bucuria de a putea găzdui evocarea Servului lui Dumnezeu Márton Áron, apoi a dat cuvântul postulatorului cauzei de beatificare a lui Márton Áron, Msgr. Gergely Kovács, care a îndeplinit și rolul de moderator al serii.

Sfântul Părinte a deschis azi, în cadrul unei liturghii festive, Anul Credinței, fapt ce face conexiunea ideală cu evenimentul din această seară, deoarece în ultima sa circulară pastorală, Márton Áron scrie: »Dragi credincioși! În calitatea mea de arhiereu al vostru am dorit, în primul rând, să va întăresc credința și vă las ca moștenire atașamentul față de credință« (15 mai 1980)” a spus Gergely Kovács, apoi l-a invitat la microfon pe ambasadorul României pe lânga Sfântul Scaun.

E.S. Bogdan Tătaru-CazabanE.S. Bogdan Tătaru-Cazaban a evocat personalitatea proeminentă a lui Márton Áron, care, ca episcop romano catolic maghiar din Transilvania, a fost exemplu pentru toți, fără a ține cont de religie sau naționalitate. A citat cuvintele lui Márton Áron: „Credinciosul trebuie să privească în fiecare om pe copilul lui Dumnezeu și propriul frate, chiar și atunci când acesta gândește diferit, vorbește altă limbă și, poate că are alte dorințe și alte scopuri”. Sub sugrumarea național-socialismului, în dictatura comunistă dezumanizantă, în lunga cale a suferinței, Márton Áron a rămas de neclintit și nu a renunțat la speranță. A fost modest: nu a scris un jurnal al suferințelor, nici nu a vorbit despre ele. Ambasadorul l-a citat pe Martin Buber: „Dumnezeu sălăsuiește acolo unde este primit”, și i-a îndemnat pe cei prezenți să ia din bogația spirituală pe care o putem învăța de la cei ce au avut experiența răului față în față.

Cardinalul Gianfranco Ravasi, președintele Consiliului Pontifical pentru Cultură, a sosit direct de la lucrările sinodului episcopal în desfășurare. A amintit faptul că în urma cu exact 50 de ani, pe 11 octombrie 1962, a fost în Piața Sfântul Petru, martor al memorabilului discurs al Papei Ioan XXIII ce a deschis cel de-al II-lea Conciliu de la Vatican. În amintirile sale personale stăruie și cea a discursului bătrânului episcop Márton Áron, rostit în cadrul sinodului episcopal, la 13 octombrie 1971, unde cardinalul Ravasi era colaborator. Cuvintele lui Márton Áron sunt directive într-o lume în care culturile nu doar se întâlnesc ci se și confruntă: „Confirm și mărturisesc existența unor adevăruri pe care orice om cinstit ar trebui să le cunoască. Așa cum în Ardeal munții alternează cu văile, câmpul cu codrii, culmile înzăpezite cu câmpiile, la fel se succed și popoarele pe plaiurile ardelene, unde se vorbesc trei limbi, Dumnezeu este adorat după șase-șapte rituri, evanghelia lui Cristos are puterea să topească în armonie diferențele și să le conducă pe făgașul colaborării frătesti.

Gergely Kovács, preluând ideea cardinalului, a continuat citatul: „Promit, în ziua de neuitat a sfinţirii mele ca episcop, că voi ţine seama de aceste particularităţi istorice, la fel cum am făcut-o şi în trecut, promit solidaritate şi înlesnirea progresului comun. În fiecare om vreau să-i văd pe fraţii mei, şi în măsura în care îi pot ajuta, o voi face, şi mă voi strădui să le iau poverile pe umerii mei”. În continuarea acestei idei mártonároniene de solidaritate și progres comun a predat cuvântul ambasadorului Ungariei pe lânga Sfântul Scaun, E.S. Gábor Győriványi.

Subliniind amploarea morală a lui Márton Áron, ambasadorul a evidențiat faptul că marele episcop a căutat și apărat adevărul în orice împrejurare și cu toată puterea sa. Autoritatea sa și influența numelui său au făcut ca supravegherea Societăţii Márton Áron înființată în Ungaria, să fie considerată prioritate chiar și în anul 1989, așa cum atestă cercetările din arhivele serviciilor secrete. Ambasadorul și-a concluzionat discursul cu un citat din marele episcop, din anul 1946, valabil și în zilele noastre: „Democrația este tocmai de aceea cel mai dificil principiu al orânduirii sociale, pentru că enunță pretenții înalte atât către conducători cât și către cei conduși. (...) Chipul secolului următor va fi format de curentul care va emite înalte pretenții morale, care va contrapune perfidiei adevărul, care se va strădui să învingă ura prin iubire, iar intenției de răzbunare îi va răspunde prin generozitate.

A urmat prezentarea filmului documentar cu subtitrare în limba italiană, realizat de Cristian Amza Márton Áron: un episcop pe drumul crucii (30 minute). Gergely Kovács a evidențiat că valoarea deosebită a acestui film constă în faptul că nu a fost realizat la solicitarea bisericii sau a arhiepiscopiei din Alba Iulia, și că a fost prezentat de Televiziunea Română în seria Rezistență prin cultură, dedicată celor ce au înfruntat opresiunea dictaturii.

Discursul de final a aparținut arhiepiscopului de Alba Iulia, ÎPS György Jakubinyi, care a sintetizat evenimentul. Publicul a urmărit cu deosebit interes mărturia bogat ilustrată prin evocarea amintirilor personale legate de marele episcop, credibilitatea cuvintelor sale fiind subliniate de discursul liber ce a facilitat relaționarea directă cu publicul. Al treilea urmaș al lui Márton Áron a accentuat faptul că eminentul său înaintaș este un martir viu care – deși a fost eliberat după șase ani de detenție – a rămas purtătorul umil al crucii, până la sfârșitul vieții sale, eroic, tacit. Nu a fost niciodată dispus să facă vreun compromis. „În privinţa legilor lui Dumnezeu şi ale Bisericii nu cunosc compromisul” a repetat mereu cu fermitate. Arhiepiscopul Jakubinyi a povestit cum pe 25 octombrie 1971, împreună cu alți colegi ce studiau la Roma, au putut să fie prezenți pentru o fotografie, când Márton Áron a fost în audiență personală la papa Paul al VI-lea. Sfântul Părinte a arătat spre Márton Áron și a spus: „Fiți obedienți episcopului vostru, pentru că este sfânt!” Amintirile personale au ilustrat verbal măreția umană, cumpătarea lui Márton Áron, dragostea de care a dat dovadă în orice împrejurare, în cele mai grele suplicii fizice și spirituale. Arhiepiscopul și-a încheiat discursul cu cuvintele papei Ioan Paul al II-lea, care l-a caracterizat astfel pe Márton Áron: „Integerrimus Domini famulus nullis parcens laboribus nullisque doloribus”, adica: integrul serv al lui Dumnezeu, care nu s-a refugiat nici în fața muncii, nici în fața suferinței.

Márton ÁronLa sfârșitul serii, Mons. Gergely Kovács a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă organizarea evenimentului de demnă comemorare al lui Márton Áron în Roma, și celor care au participat. I-a rugat pe cei prezenți să rostească împreună rugăciunea pentru beatificarea lui Márton Áron, invocând cuvintele papei Ioan Paul al II-lea spuse la audiența generală din 1 octombrie 1980: „Ieri ne-a parvenit din România vestea ca pe Msgr. Márton Áron, fostul episcop de Alba Iulia, l-a chemat acasa Tatăl Ceresc. Vrednicul arhiereu în vârsta de peste 80 de ani, a condus vasta sa dieceză mai bine de 40 de ani, cu încredere în Dumnezeu, înfruntând cu calm și perioadele extrem de dificile. Îi rămâne binecuvantată amintirea pentru bunătatea extraordinară, zelul apostolic înflăcărat, precum și pentru unitatea statornică și intimă cu Scaunul lui Petru. Ieri, imediat ce am aflat vestea morții episcopului Márton, i-am rugat pe prelații din sinod, să se roage împreuna cu mine pentru preafericitul arhiereu și pentru întreaga Biserică din România.”

La finalul evenimentului, arhiepiscopul Jakubinyi i-a invitat pe participanți la o recepție care a oferit, printre altele, și pogăcele cu jumări și cozonac secuiesc. Acest agape a devenit prelungirea ideală a comemorării, unde s-au țesut discuții cordiale, în veritabil spirit mártonáronian.

 

Pe 16 octombrie 2012, de la ora 8 dimineaţa, în capela Magna Domina Hungarorum aflată în bazilica Sfântul Petru din Vatican a avut loc sfânta liturghie în limba maghiară în memoria lui Márton Áron, celebrată, împreună cu 7 preoţi, de arhiepiscopul de Alba Iulia ÎPS György Jakubinyi. În omelia sa a subliniat importanţa credinţei şi a faptelor ce izvorăsc din credinţă, a prezentat pe scurt exemplul de viaţă al lui Márton Áron. La sfârşitul liturghiei au rostit împreună rugăciunea pentru beatificarea lui Márton Áron.

*    *    *

→ Fotografii

→ Comunicat de presă prealabil: Márton Áron - un Episcop pe Drumul Crucii

Comunicat de presă după comemorare

Radio Vatican, emisiunea în limba română, 12 octombrie

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események