Hol tart Márton Áron boldoggá avatási ügye?

 

Msgr. Kovács GergelyA Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának meghívására, a Katolikus Akadémia keretében, Msgr. Dr. Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora tartott előadást "«Világító jel legyen». Hol tart Márton Áron boldoggá avatási ügye?" címmel, 2012. november 8-án, csütörtökön este 7 órakor  a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dísztermében. A 45 perces előadás után több érdekes kérdés is megfogalmazódott, amelyekre válaszolt az előadó.

Rövid történeti viszatekintés után, ismertette a boldoggá- és szentté avatási eljárás lépéseit, folyamatát, mindig utalva konkrétan Márton Áron ügyére. Biztosította a hallgatóságot, hogy "Márton Áron ügye nem áll, nem porosodik valamelyik polcon vagy nem fekszik valamelyik fiók alján". Idő- és energiaigényes munkáról van szó, amelyet nem lehet egyedül végezni, hanem több szakértő, több helyszínen párhuzamosan végzett munkáját kéri.

Azt is elmondotta, hogy mivel Márton Áron nem vértanú, így ha bebizonyosodik, hogy szentéletű volt, a boldoggá avatáshoz még az is szükséges, hogy közbenjárására csoda történjen. És itt tehetünk sokat mindannyian, egészen konkrétan. Gondoltunk-e arra, hogy talán épp a mi kérésünkre történhet csoda? Bizonyára mindannyian ismerünk, tudunk környezetünkben súlyosan, talán gyógyíthatatlanul beteg embereket. Mentünk-e oda hozzuk azzal a szilárd hittel, hogy Márton Áron közbenjárását kérve imádkozzunk gyógyulásukért?
Jézus csak ott tett csodát, ahol hitet talált vagy legalább készséget a hitre. Lesújtóan jegyzi föl a Szentírás, hogy Názáretben nem tett csodát, maga is csodálkozva a hitetlenségen (Mt 13,58). Komoly kérdés: ha nem történik csoda, akkor hol van a hiba? A hit évében vagyunk: kérjük az Urat, hogy növelje hitünket!

"Az igazi csodának bennünk kell megtörténnie: nekünk kell megmutatnunk, hogy megérdemeljük és méltóak vagyunk arra, hogy Márton Áron személyében hivatalosan is égi pártfogót kapjunk" - fejezte be Kovács Gergely az előadást.

- Az igazi csodának bennünk kell megtörténnie (a Vasárnap cikke)

- Az előadás hanganyaga itt hallgatható meg

- Kapcsolodó anyag: a DunaTV Élő Egyház műsora (8.59-12.24)

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események