Új ferences kollégium kolozsvári egyetemistáknak

A középiskolások székelyudvarhelyi, dési és az egyetemisták részére nyitott brassói ferences kollégium után 2014 őszén a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Kolozsváron is kollégiumot nyit egyetemisták számára – tájékoztat a rendtartomány.


A ferences kollégium megnyitásának gondolatáról Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök úgy nyilatkozott, hogy több tényező gondviselésszerű összekapcsolódásából született: „egyrészt a rend három évvel ezelőtt visszakapta a Kolozsvár központjában lévő ingatlanát, a teljes kolostort, másrészt mostanra a rendnek sikerült anyagi forrásokat találnia az épület egy kis részének a helyreállításához, a kollégiumi élethez szükséges berendezéséhez.”

A ferences szerzetesek olyan közösségi hátteret szeretnének biztosítani a leendő kollégiumi lakóknak, ami életvitelszerűen segítené őket a nagyváros útvesztőjében való eligazodásban, személyes útkeresésük nehézségeinek legyőzésében és az Istennel való kapcsolatuk építésének folyamatában. „Természetesen mindezt úgy, hogy közben ne tévesszék szem elől kolozsvári tartózkodásuk igazi célját: a tanulmányi téren való előrehaladásukat, a szakmai téren való épülésüket” – fogalmazott az elöljáró.

A kollégiumi közösségi élet alapját jelentő közös imádság idejének és helyének megtalálása mellett annak a módját is keresik majd a szerzetesek, hogy felfedeztessék diákjaikkal azokat az értékeket, amelyeket a ferencesek elődei az elmúlt évszázadokban Erdélyben felhalmoztak, és aktuális mondanivalójuk van például a jelenkori közgazdaság, ökológia stb. számára – tette hozzá a tartományfőnök.


A kollégium fiú tagjai a ferences közösséggel egy épületben, a Kolozsvár központjában lévő kolostorban fognak lakni, a lányok számára a kolostor közelében található egyik épület két lakásában biztosítanak helyet a fenntartók. A kollégium meghirdetése után eddig beérkező jelentkezések azt mutatják, hogy a helyek számával fordított arányban nagyobb az érdeklődés a lányok, mint a fiúk részéről. Tekintettel arra, hogy még vannak „kiadó” helyek fiúknak, a kolozsvári ferencesek további jelentkezőket várnak.

A jelentkezéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalók, információk elérhetők a kolozsvári ferences kolostor és templom honlapján. Az ott található elérhetőségek bővebb felvilágosítással is szolgálnak az érdeklődők számára.

Magyar Kurír

 

 

jelentkezési határidő 2014. augusztus 17.