Őszi papi rekollekció programja

 

Az őszi papi rekollekciót, melynek témája a Szórvány, a következő beosztás szerint szervezzük, a főesperesi központokban:

  1. körben:
  • Október 13-án, hétfőn                  –          Marosvásárhelyen;
  • Október 14-én, kedden                 –          Gyergyószentmiklóson;
  • Október 15-én, szerdán                 –          Csíksomlyón;
  • Október 16-án, csütörtökön          –          Székelyudvarhelyen;

Előadók: Főtisztelendő Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes, plébános, és Tisztelendő Balla Árpád szászrégeni plébános.

 

  1. körben:
  • Október 13-án, hérfőn                  –          Brassóban a Szent Kereszt plébánián;
  • Október 14-én, kedden                 –          Kézdivásárhelyen;
  • Október 15-én, szerdán                 –          Kolozsváron;
  • Október 16-án, csütörtökön          –          Gyulafehérváron;

Előadó: Tisztelendő Kémenes Lóránd - Zoltán türi plébános.

 

Minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmisét követően külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek és utána elvégezhetik szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására. Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést az ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére ezúttal is számítunk. Ismételten felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy a részvételről írásban tájékoztassanak, megjelölve a távolmaradók nevét és a hiányzás okát is. (vö. I. számú körlevél; 17–2011). Akik az előző rekollekciós részvételről nem küldtek jelentést, szíveskedjenek mulasztásukat pótolni.

(VI./2014. körlevél)