Szolgálatot teljesít:

Ft. Bojtor Attila, teológiai tanár, segédlelkész