Körlevél XVI. Benedek pápa lemondása alkalmából - 2013. február 23.

Szám: 253–2013.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Tisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön

 

Szeretett Szentatyánk, XVI. Benedek pápa hosszas önvizsgálat és érett megfontolás után bejelentette lemondását, amely február 28-án, este 8 órától lép érvénybe. Arra hivatkozott, hogy fizikai ereje megfogyatkozott, és nem tudja ellátni szentpéteri szolgálatát.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye külön háláját fejezi ki mindazért, amit Szentatyánk, XVI. Benedek pápa nyolc évi pápasága alatt értünk tett. Külön ki szeretném emelni, hogy főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére személyes megbízottját küldte el.

Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy február 28-án minden plébániatemplomban hálaadó szentmisét mutassanak be leköszönő Szentatyánkért, abban az órában, amelyet a helyi plébános a legalkalmasabbnak tart. Ezen kívül külön ájtatosságok és szentségimádások végzésével is kérhetik a jó Isten áldását Szentatyánkra és Egyházunkra.  (A mostani alkalommal a harangozástól eltekintünk, mert nem temetésről van szó.)

Imáinkban kérjük, hogy Krisztus Örök Főpapunk vezesse nyugdíjas éveiben leköszönő Szentatyánkat, a Csíksomlyói Boldogságos Szűzanya oltalmazza. Mi pedig hálával gondolunk rá mindig, aki egész életében „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára” imádkozott és dolgozott.

Gyulafehérvár, 2013. február 23.

+ György  s.k.
           érsek,
örmény apostoli kormányzó

 

N.b. A lemondás érvénybe lépésétől, az új pápa megválasztásáig, a pápa nevének említése a szentmisében elmarad.