Marosfő

Sarlós Boldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537356 – Izvorul Mureșului, str. Fazakas, nr. 312., jud. Harghita
Tel: 0266-336.983

Szolgálatot teljesít:

T. Szabó Ákos, plébániai kormányzó
Görbe Miklós, kántor

Marosfő magaslati üdülőhely, tiszta erdei levegője a szív- és pajzsmirigy problémákkal küszködőknek ajánlott. Ébner Jenő lazarista atya missziós háza lett az első misézőhely 1957-től. Mivel nehéz volt megközelíteni, egy hétvégi háznak épült lakást vásároltak meg szükségkápolnának. Az új templom felépítése után ezt a házat 2008-ban felújították és ravatalozónak alakították át. 990-től új templomot kezdtek építeni, melynek felszentelésére 1999. november 13-án, a magyar szentek és boldogok emléknapján került sor. A nagy templom építése és berendezése Bálint Lajos nyugalmazott érseknek köszönhető. A védőszent szobra (Árpád-házi Szent Margit) Csorvássy szobrászművész alkotása, a marosvásárhelyi belvárosi plébániatemplomból érkezett. A szárnyas oltárkép a magyarországi dr. Patay László festőművész alkotása, amely nemzetünk szentjeit és boldogjait ábrázolja, de mellettük helyet kaptak az erdélyi hitvalló papok és szerzetesek, az elmúlt rendszer üldözöttjei is. Miután Ébner atya 1989. december 26-án rablógyilkosság áldozata lett, missziós házát ifjúsági szállásnak használják, a sepsiszentgyörgyi cserkészcsapat bérelte ki. Az új templomnál altemplom is van ifjúsági szállás és más rendezvények céljára, Szent őrzőangyalokról nevezett gyermek-lelkigyakorlatos ház címén, negyvenágyas férőhelylyel. Plébániai lakásnak az 1980-as években vásároltak meg a gyulafehérvári püspökség támogatásával egy lakást, amelyet az 1990-es években bővítettek. Ettől kezdve önálló plébánia.
Vasláb-Hevederen egy régi harangláb volt. 1940-től a vaslábi iskolában végezték a szentmisét, 1944 után magánházakban. 1969-ban megvásárolták a Csobotár-féle házat és templommá alakították, majd utólag toldottak hozzá egy tornyot meg sekrestyét.
Marosnyíren 1937-ben építettek templomot. Az 1990-es években egyházközségi ház is épül hittanórák, gyűlések részére, Venczel Lajos tekerőpataki plébános vezetésével. Főegyházmegyénk fennállásának millenniumi évében sor került a templom teljes külső és belső felújítására, amelyet 2009. szeptember 19-én áldott meg újra Tamás József püspök.

Örökös szentségimádási nap: január 07.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 12 órakor, hétköznap 7 vagy 18 órakor.