Székelyudvarhely III., Szent György, Szombatfalva

Szent György vértanú, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 535600 – Odorheiu-Secuiesc, str. Tamási Áron, nr. 31., jud. Harghita
Tel: 0266-217.660
Fax: 0266-217.660
Web: www.szombatfalviplebania.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Ambrus István, plébános
Pálfi Lajos , kántor
Kórusvezető: Simó Zsuzsa tanárnő

Szombatfalva ősrégi település. A régi templom a falutól északra fekvő dombon állott, ahol most a temető van. Mint önálló plébánia, a reformáció után rövid ideig Lengyelfalva filiája volt Szombatfalvának. Paphiány miatt licenciátus látta el a hívek szolgálatát. 1638-ban az egyháztanács írásban kérte az udvarhelyi jezsuitákat, hogy vállalják el az egyházközség lelkigondozását. Ekkor szűnt meg mint önálló plébánia. A jezsuiták Udvarhelyről való eltávozása után a Szent Miklós-hegyi plébániáról látják el a hívek lelkigondozását. A mai templomot kadicsfalvi Török Ferenc udvarhelyi plébános építtette, melyet 1796-ban Szent György vértanú tiszteletére szenteltek fel. A kommunizmus bukása után ésszerűnek látszott a szombatfalvi rész önálló közösséggé formálása. 2003. augusztus 1-jei hatállyal Jakubinyi György újraalapította az egyházközséget, és László Attilát nevezte ki első plébánosnak.
Rövid idő alatt megháromszorozódott az együtt ünneplők száma, és az induló plébániai élet helyet-teret igényelt a kibontakozásra. Ezért új, közösségi életet kiszolgáló ház tervezésébe és építésébe kezdett az alig kétéves plébánia. Azonban hamar szembe kellett nézni az első nagy megpróbáltatással: 2005. augusztus 23-án özönvízszerű eső zúdult a környékbeli dombokra és elárasztotta Szombatfalvát. Emiatt egy évet csúszott az építés, ugyanakkor a baj szülte összefogás érettebbé tette a híveket. 2006 júliusában Simó Ferenc gondnok vezetésével elkezdődtek a munkálatok. A Közösségi Házat Tamás József segédpüspök szentelte fel 2007. október 14-én. Ez alkalomra született meg és indult útjára az egyházközségi értesítő, a Csengettyű. A fizikai építés mellett fontos volt és ma is annak számít a lelki építkezés. Közösségek születtek és erősödtek meg az elmúlt esztendőkben, a következők szerint: 5 női, 1 gyermek és 1 férfi rózsafüzér-társulat, Mária Légió, Szent Mónika imaközösség, Szépkorúak klubja, Családos közösség, Neokatekumenális közösség, Caritas csoport, Ifi - és Tarziciusz ministráns csoport. Közösségként van jelen egyházközségi életünkben létével és szolgálatával a Psallite kórus, melyet Simó Zsuzsa tanárnő vezet. Az Ugron Alapítványt gyermek- és ifjúságnevelés céljával hozta létre az Ugron család. Tamás László kántor, pasztorálasszisztensként pedig Máthé Gyöngyvér a főmunkatárs a közösségi élet szervezésében, valamint három állandó lelkipásztori kisegítő vesz részt a betegek látogatásában.
A plébániai életbe aktívabban a hívek 30%-a kapcsolódik bele. A gyermekeknél jobb az arány: 85–90% plébániai hittanra jár, és a szentmisén való részvételük is reményre ad okot.

Örökös szentségimádási nap: június 01.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 9.30 és 11.30 órakor; hétköznap: hétfon és csütörtökön 17 órakor, kedden és pénteken 8 órakor