Vivat, crescat, floreat

Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a împlinit 20 de ani de existență

Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a aniversat două decenii de existență printr-o conferință de profil. Conferința care a avut loc între 11-13 noiembrie a analizat locul teologiei ca disciplină în societate, după cum reiese din titlul conferinței – Teologie pentru societate –, precum și din tematica prelegerilor.

 
Vik János, decanul facultății, a exprimat în alocuțiunea sa festivă, chestiunea principală a simpozionului, respectiv a facultății de teologie care împlinește 20 de ani: care este locul teologiei în prezent și care sunt perspectivele ei de viitor. Mesajul aniversar al academicianului Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB Cluj, transmis de prorectorul Rudolf Gräf, scoate în relief multiculturalitatea și plurilingvismul universității, la care a contribuit în mod esențial și teologia romano-catolică. UBB Cluj este singura instituție de învățământ superior din România, în cadrul căreia funcționează patru facultăți de teologie.
 
Mesajul ÎPS Jakubinyi György, arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, a fost citit de prepozitul Marton József, apoi participanții au fost salutați de către Horia Pop, vicepreședintele Senatului UBB. Din partea Liniei Maghiare, prorectorul Soós Anna a salutat participanții, îndemnându-i pe profesorii și studenții facultății, ca păstrând fidelitatea față de rădăcinile lor, precum și învățând din greșelile trecutului, să poată dezvolta în continuare instituția. Diversitatea acestei universități a reieșit și din faptul că decanii Facultăților de Teologie a Bisericilor surori: Vasile Stanciu din partea ortodoxă, Lukács Olga din partea reformată și Christian Barta din partea greco-catolică au transmis urările de bine și salutul lor cordial. Marton József, profesor emerit al facultății a prezentat istoria zbuciumată a înființării în 1996 a facultății, detaliind acele obstacole care au încetinit înființarea facultății, dar trecând peste acestea și având ajutorul unor oameni inimoși, facultatea a putut totuși să-și înceapă activitatea. 
 
 

Discuțiile din ziua de vineri s-au axat pe întrebarea, dacă teologia ca disciplină își are locul într-o universitate, și chiar dacă nu s-a ajuns la un consens în ce privește forma, totuși participanții, precum și invitații la dezbatere au fost de acord că teologia își are locul în învățământul superior. Programul de vineri s-a încheiat în sala Márton Áron a facultății cu o seară de poezie din creația poetului Ady Endre, susținută de actorul  Bogdán Zsolt. 

 
Sâmbătă în Aula Magna a Universității a avut loc prelegerea ținută de profesorul emerit din Viena Paul M. Zulehner care a vorbit despre dimensiunea politică a teologiei, urmând apoi Várnai Sándor Jakab OFM, rectorul Institutului Teologic al Ordinelor Călugărești Sapientia din Budapesta. Apoi a urmat prelegerea episcopului Diecezei de Nagybecskerek (Dioecesis Zrenianensis – Serbia)  Német László care a abordat din punctul de vedere al ierarhului, importanța și rolul formării laicilor în pastorație. După-amiaza a decurs într-o atmosferă mai familiară, deoarece au urmat prezentări ale unor tineri cercetători, foști absolvenți ai facultății.  
 
 
Lectorii conferinței: Lukács Ottilia (Universitatea Catolică din Leuven), Csonta István (Universitatea Catolică din Leuven), Csiszár Klára (colaborator al Institutului pentru Misiuni din cadrul Institutului de Grad Universitar Sankt Georgen din Frankfurt), Illyés Magda (cadru didactic la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a UBB), Tamási Zsolt (directorul Liceului Teologic-Romano-Catolic  Rákóczi Ferenc II. din Târgu Mureș) și András Szabolcs (asistent universitar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a UBB  Cluj) în prelegerile lor au abordat probleme sociale care sunt parte esențială a Bisericii și a teologiei. În încheierea programului de sâmbătă a avut loc concertul corului Sfântul Ieronim al facultății, urmat de o scurtă adorație euharistică și o recepție.  
 
 
 
Duminică s-au decernat premiile acordate de conducerea facultății. Dr. Marton József  a primit distincția de membru pe viață al instituției clujene, pentru rolul său major în înființarea facultății, precum și pentru activitatea rodnică și plină de abnegație pe care a desfășurat-o în beneficiul facultății, în calitate de profesor și decan al instituției. Distincția de membru pe viață i s-a acordat și profesorului Gaál Endre, prepozit de Esztergom care timp de 18 ani a predat cu generozitate în această instituție. Istoricul  Csucsuja István, profesor emerit al Facultății de Istorie Filozofie a UBB Cluj care și-a adus contribuția la înființarea, organizarea și funcționarea facultății a primit binecuvântarea papală din partea papei Francisc, în semn de mulțumire pentru întreaga sa activitate. 
 
 
 

Conferința aniversară s-a încheiat în Biserica Sfântul Mihail cu Sfânta Liturghie de Mulțumire, prezidată de episcopul de Nagybecskerek (Dioecesis Zrenianensis – Serbia) Német László , iar omilia a fost rostită de prepozitul de Esztergom Gaál Endre.

Text: Réti Tamás (va apărea în numărul din 20 noiembrie 2016 al săptămânalului Vasárnap)
Foto: Ilyés Zalán