Vivat, crescat, floreat

Húszéves a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara
 
Szakmai konferenciával ünnepelte két évtizedes fennállását a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara. A november 11–13. között megrendezett konferencia a teológia mint diszciplína helyét vizsgálta a társadalomban, amint erre a konferencia címe – Teológia a társadalomért –, valamint az előadások tematikája is utalt.
 
 
Vik János, az intézmény dékánja ünnepi köszöntőjében megfogalmazta a szimpózium, illetve a húszéves teológiai kar főkérdését: hol áll a teológia a jelenben, és mivel kecsegteti a jövő. Ioan-Aurel Pop akadémikusnak, a BBTE rektorának ünnepi jókívánságait Rudolf Gräf rektorhelyettes tolmácsolta, hangsúlyozva az egyetem multikulturális és nyelvi sokszínűségét, amelyhez a római katolikus teológia is szervesen hozzájárult, Románia egyetlen olyan felsőoktatási intézményeként, amelyen négy teológiai fakultás működik.
 
 
Jakubinyi György érsek ünnepi köszöntőjét Marton József nagyprépost olvasta fel, majd Horia Pop, a BBTE szenátusának alelnöke köszöntötte a résztvevőket. A magyar tagozat részéről Soós Anna rektorhelyettes üdvözölte és köszöntötte a jelenlévőket, arra buzdítva a kar tanárait és diákjait, hogy maradjanak hűségesek a gyökerekhez, valamint a múlt hibáiból tanulva tovább tudják fejleszteni az intézményt. Az egyetem sokszínűségét mutatta, hogy a testvéregyházak teológiai karainak dékánjai: Vasile Stanciu az ortodox, Lukács Olga a református és Christian Barta a görögkatolikus kar nevében tolmácsolták jókívánságait és szívélyes üdvözletüket. Marton József, a kar nyugalmazott tanára előadásában a kar 1996-os elindításának embert próbáló történetét ismertette, részletesen kitérve azokra az akadályokra, melyek gátolták a kar létrejöttét, de mindezeket leküzdve, több jólelkű segítőtárs kíséretében mégis sikerrel tudott indulni a kar.
 
 
A pénteki nap kerekasztal-beszélgetése a köré a kérdés köré épült, hogy van-e helye a teológiának mint diszciplínának egy tudományegyetemen, habár annak formájában nem is, de a jelenlévők, illetve a kerekasztal-beszélgetés meghívottjai egyetértettek, hogy igen is, helye van a teológiának is a felsőoktatási intézményekben. A pénteki nap zárásaként a kar Márton Áron-termében Bogdán Zsolt színművész Ady-estjét hallgathatták meg a konferencia résztvevői.
 
 
Szombaton az egyetem Aula Magnájában előadást tartott Paul M. Zulehner, bécsi nyugalmazott professzor, aki a teológia politikai dimenzióját hangsúlyozta, valamint Várnai Sándor Jakab OFM, a budapesti Sapientia Szerzetes Hittudományi Főiskola rektora. Ezt követte Német László nagybecskereki megyéspüspök előadása, aki főpásztori szemmel közelítette meg a laikusok képzésének fontosságát és szerepét a pasztorációban. A délutáni ülésszak családiasabb légkörben telt, ugyanis a karon végzett fiatal kutatók ismertették kutatásaikat a résztvevőkkel. 
 
 
 
A konferencia előadói: Lukács Ottilia (Leuveni Katolikus Egyetem), Csonta István (Leuveni Katolikus Egyetem), Csiszár Klára (a frankfurti Szent György Főiskola missziós intézetének munkatársa), Illyés Magda (a BBTE Római Katolikus Teológia karának oktatója), Tamási Zsolt (a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium igazgatója) és András Szabolcs (a BBTE Római Katolikus Teológia kar tanársegéde) előadásukban olyan társadalmi problémákat közelítettek meg, amelyek lényeges részét képezik az egyháznak és a teológiának. A szombati napnak záró pontjaként a kar Szent Jeromos kórusa adott hangversenyt, majd rövid szentségimádás és állófogadás következett.
 
 
 
Vasárnap átadták a kar vezetősége által alapított díjakat: dr. Marton József a kolozsvári intézet örökös tag díjában részesült a kar létrehozásában betöltött elvitathatatlan szerepéért, valamint azért az áldásos és áldozatos munkáért amelyet az intézet tanáraként és dékánjaként a kar érdekében kifejtett. Ugyancsak örökös tag díjban részesítette a kar Gaál Endre professzort, esztergomi nagyprépostot, aki tizennyolc éven keresztül önzetlenül tanított az intézményben. Csucsuja István történészprofesszort, a BBTE Történelem és Filozófia karának emeritus tanárát, aki a kar indításában, szervezésében és fenntartásában szintén szervesen kivette a részét, Ferenc pápa pápai áldásban részesítette, ezáltal köszönve meg munkásságát.
 
 
 
Az ünnepi konferencia a Szent Mihály-plébániatemplomban tartott hálaadó szentmisével ért végett, amelynek főcelebránasa Német László nagybecskereki megyéspüspök volt, szentbeszédet mondott Gaál Endre esztergomi nagyprépost.
 
Szöveg: Réti Tamás (megjelenik a Vasárnap hetilap 2016. nov. 20-i számában)
Fotó: Ilyés Zalán