Márton Áron kiállítás Csíksomlyón (február 12.)

A hivatások ünnepe keretében, folyó év február 12-én, kiállítás megnyitóra kerül sor Csíksomlyón, Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján. Főtisztelendő Msgr. Dr. Kovács Gergely posztulátor atya által szervezett és az Érsekség által támogatott Márton Áron kiállítás elsősorban a püspökszentelés évfordulóira kapott ún. lelki csokrokból készült válogatásból áll. Ez a különleges és eddig még ki nem állított levéltári anyag látványosan is bizonyítja, hogy már életében mekkora szeretettel vették körül a hívek Áron püspököt.

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy tájékoztassák kedves híveiket a kiállításról, amely február 21-ig lesz megtekinthető a Jakab Antal Tanulmányi Házban.

Ezt követően lehetőség nyílik a kiállított anyag vándorkiállításként történő bemutatására, amennyiben a tárlat biztonságát szavatolják a plébániákon. Kérem, hogy a kiállítás kölcsönzése esetén Bernád Rita érseki főlevéltárossal vegyék fel a kapcsolatot (tel. 0726–122.808).