Papi és szerzetesi hivatások ünnepe főegyházmegyénkben

2018. advent első vasárnapjával a HIVATÁSOK ÉVE vette kezdetét Főegyházmegyénkben.

A világegyház figyelme az utóbbi időben kihangsúlyozottan a fiatalok felé fordult. Ennek az nagy érdeklődésnek számos állomásán vagyunk túl, melyeknek kiemelt pontja és koronája a XV. Rendes Püspöki Szinódus A fiatalok, a hit és a hivatás megválasztása témával. Ebbe a rendezvénysorozatba kapcsolódott bele Főegyházmegyénk is, amikor az elmúlt esztendőben kifejezetten az ifjúság évét hirdettük meg. Az idei évben úgy látjuk jónak, hogy mi is aktívan vegyünk részt a tevékenységekben, melyek elsődleges célkitűzése a hivatás kérdéskörének vizsgálata.

Ennek a tematikus évnek plébániai, lelkiségi és főegyházmegyei szinten is nyomatékot kívánunk adni, több eseményt, rendezvényt és imaalkalmat szentelve a hivatás témájának. Ezek közül kiemelten három főegyházmegyei szintű programot indítványozunk:

1. Papi és szerzetesi Hivatások Ünnepe Csíksomlyón – 2019. február 12-én;

2. Imanap a papi hivatásokért (a plébániákon); 2019. május 18-án, hivatások vasárnapjának szombatján;

3. Családok zarándoklata Csíksomlyóra – 2019. szeptember 7-én.

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Paptestvéreket és szerzetesi közösségeink tagjait, hogy vegyenek részt a 2019. február 12-én, Csíksomlyón megrendezésre kerülő Papi és Szerzetesi Hivatások Ünnepén. A nap célja, hogy a Főegyházmegye papsága, papnövendékei és szerzetesei, a főpásztorral együtt megünnepeljék az Istentől kapott hivatás kegyelmi ajándékát, erősítve az egység közösségi megtapasztalását. Ez a nap egyben Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója, amelynek kifejezett nyomatékot szeretnénk adni a nap programjában, melynek tervezete:

10.00: Varga László, kaposvári megyéspüspök elmélkedése;

11.30: Szentmise a Kegytemplomban;

13.00: Márton Áron Emlékkiállítás megnyitója a Jakab Antal Tanulmányi Házban;

13.30: Ebéd;

15.00: Szentségimádás és gyónási lehetőség;

16.00: Csókay András orvosprofesszor tanúságtétele;

17.00: Ünnepélyes Vesperás – Zárás.

Tisztelettel kérjük, részvételi szándékukat jelezzék 2019. február 1-ig, a következő elérhetőségeken:

Segédpüspöki Hivatal, 530210 Miercurea Ciuc, Str. Petőfi Sándor nr. 57.

Email: jozsef.tamas@romkat.ro / Tel.: 0266372.223; Mobil: 0740898.667.

Érdeklődni lehet a Főegyházmegyei Pasztorális Irodától:

Email: gyf.pasztorális.iroda@gmail.com / Mobil: 0753869.706.

(Részlet a 2019/I. érseki körlevélből)