Versenyfelhívás: VII. kreativitás vetélkedő

MÁRIA évében a VII. erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát,dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a Római Katolikus Teológiai Líceum és a Keresztelő Szent János Plébánia szervezésében kerül sor, 2015. április 10-11-én.

Regisztráció

A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com email címen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. 2015. február 2-ig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, s a lehetséges támogatások felmérése. Ezt követően a jelentkezők értesítést kapnak, hogy a szokásos regisztrációs díj (5 lej/versenyző) mellett a szállás és étkezési költségekhez milyen összeggel kellene, hogy hozzájáruljanak a résztvevők. Ezt követően február 28-án zárul a regisztráció megerősítése.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, mint passzív kategóriákban a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése is. Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport, mint aktív versenykategória feltételezi a személyes jelenlétet. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriában csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés.

 

Programtervezet

A vetélkedő tervezett programja a következő:

2015. április 10 (péntek):

- versenyzők érkezése, regisztráció (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Aula)

- délután 3-tól ünnepélyes megnyitó a Keresztelő Szent János plébániatemplomba, vetélkedők

- este 7-től vacsora a vendégeknek

- vacsora után közös, összerázó tevékenység

 

2015. április 11 (szombat):

- reggeli a vendégeknek

- 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok, zsűrizők közös találkozása

- 9,30-tól vetélkedők

- 13: ebéd

- 14-től vetélkedők

- 18: díjazási ünnepség – szentmise a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, szentmise után díjak átadása

 

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett alkotásokból a szervezők időszaki kiállítást szeretnének szervezni, ennek részleteit az érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetjük.

 

Részletes versenykiírás

Minden versenykategória célja a verseny tematikájában készülő kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik.

 

Rajz: A Szűzanyát, vagy életének egy mozzanatát ábrázoló, felismerhető alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani, s akasztóval ellátni. A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát.

Korcsoportok: 0.- II. osztály, III.-V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

 

Dombormű/körplasztika: A Szűzanyát, vagy életének egy mozzanatát ábrázoló, felismerhető alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét.

Korcsoportok: III.- V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

 

Fotó: A fotókat a Mária-év valamelyik eseménye, vagy a Szűzanya-tisztelet kell, hogy ihlesse. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab (kb. 20x30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30x40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is ellátni.

Korcsoportok: II-V, VI-IX és X-XII osztályosok

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

 

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a plakátokat akasztóval ellátni.

Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni

Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

 

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, az adott hónapban található Mária-ünnep képi megjelenítésével, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni.

Korcsoportok: VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni

Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

 

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, Szűzanyával kapcsolatos szentírási történetek vagy idézetek alapján.

Korcsoportok és feladat: : II-IV (próza, levél), V-VIII (próza, levél, napló) és IX-XII (próza, levél, napló, monológ)

Kivitelezés: egyéni.

 

Szavalat: Egy vers elszavalása a zsűri által kiválasztott és a versenyzőkkel közölt repertoárból. Minden versenyző két verssel készül. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.

Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. Osztály, IX-XII

Kivitelezés: egyéni

 

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a Szűzanya életéből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.

Korcsoportok: 0-IV, V-VIII, IX-XII.

Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

 

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni a Mária-év egyik sorra került egyházmegyei, helyi rendezvényét, vagy a Mária-tisztelettel kapcsolatos egyházi eseményt.  Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy mennyire érte el a film a célját.

Korcsoportok: V-VII; VIII-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

 

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a Szűzanyával kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása.

Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-IX, X-XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.

 

Tánc: Mária-ünnephez kapcsolódó, sajátosan erdélyi népszokások, népi játékok táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.

Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. osztály, IX-XII. osztály

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

 

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők 4 fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg

Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: 4 fős csapatok

 

Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, video projektor, stb.