Szászrégen

Kisboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 545300 – Reghin, str. Mihai Viteazul, nr. 63., jud. Mureș
Tel: 0265-511.098
Fax: 0265-511.098

Szolgálatot teljesít:

Ft. Balla Árpád, plébános, plébániai kormányzó
T. Virág István, segédlelkész
Madaras Péter, kántor

1228-ban említették először oklevélben Regun, 1474-ben pedig Zaazregen néven. Templomáról az első adat 1330-ból ismeretes a feliratból: „Anno Domini CCCXXX construitur Domus Marie tempore Nicolai plebani…”. Bizonyos, hogy már egy évszázaddal előbb volt temploma. Az első templom a gótikus korban új formákat kapott, a reformáció idején pedig a lutheránusoké lett. 1358-ban Magyarrégen is felbukkant, mint amelynek gótikus kori temploma volt, és átalakításokkal ma is a reformátusok birtokában áll. 1551 után Régenben és környékén gyakorlatilag megszűnt a katolikus hitélet. Ekkor, az 1566. március 10-i országgyűlés rendelete alapján űzték el a ferencrendieket, a régeni ágostonrendieket és az egész környékről a katolikus papokat. 1736-ban létesült a plébánia, temploma viszont csak részletekben készült el 1736-tól 1781-ig, és 1784-ben Batthyány Ignác szentelte fel Kisboldogasszony tiszteletére. Kezdetben az abafáji pap járt be misézni. 1775-től működött a katolikus iskola és líceum, melyet 1948-ban államosítottak.

Örökös szentségimádási nap: augusztus 22.
Szentmisék: hétköznap 8:00 órakor, 18:00 órakor