IV. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. április 18.)

2023. / IV. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

 

           

Szám: 730/2023

Pápalátogatás Magyarországon – 2023. április 28-30.

 

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

„KRISZTUS A JÖVŐNK” – Ferenc pápa apostoli útja Magyarországon

            Öröm számunkra, hogy Ferenc pápa 2023. április 28. és 30. között Magyarországra látogat. A pápalátogatás szervezői szeretettel várják főegyházmegyénk papjait és híveit a 2023. április 30-án 9:30 órakor kezdődő Kossuth téri ünnepi szentmisére és Regina Caeli imádságra. A belépés a térre a kora reggeli óráktól lehetséges, regisztráció nem szükséges. A program a téren 7:30 órakor kezdődik ráhangolódással, közös rózsafüzér imádsággal.            

            Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy e lehetőségről tájékoztassák a kedves híveket!

            Hívek figyelmébe

            Az április 30-i Kossuth téri szentmisére érkező zarándokcsoportok saját szervezésű autóbuszai számára a kapacitás erejéig, jelentkezési sorrendben tudnak parkolóhelyet biztosítani az esemény területétől gyalogos távolságban a Bajcsy-Zsilinszky úton (Budapest, V./VI. kerület). Az igényeket a következő linken lehet benyújtani: https://kossuth.ferenc2023.hu/#/bus-registration Az igény elfogadásáról visszaigazolást, majd később behajtási engedélyt küldenek digitális formában, amelyet kinyomtatott formában az autóbusz szélvédője mögé kell majd helyezni.                       

A szükséges térképet a behajtási engedéllyel együtt eljuttatják a csoportvezetőnek. A pontos parkolóhely nem választható, azt a helyszínen szolgálatot teljesítő szervezők jelölik ki.

            A saját szervezésű autóbusszal érkező csoportok és az őket kísérő papok a helyszínre jutva,  a Kossuth térre a többi zarándokhoz és klerikushoz hasonló módon és feltételekkel juthatnak be.

A biztonsági előírások és az érkező zarándokok nagy száma miatt hosszabb várakozási idővel, nagyobb távolságokkal kell számolni.

            További kérdések esetén forduljanak a szervezőkhöz az info@ferenc2023.hu címen.

            Paptestvérek figyelmébe

            A Szentatya április 30-i Kossuth téri szentmiséjére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagy szeretettel várja a papokat, diakónusokat és kispapokat a határon túlról is. A biztonsági előírások miatt ehhez belépési engedély szükséges, ezért a részvételi szándékot április 23-ig jelezni kell a következő linken: https://kossuth.ferenc2023.hu/#/singleParticipation

            A szentmise 9:30-kor kezdődik, de a Szentatya már kb. 9 órától üdvözli a híveket, pápamobilon körbehalad a téren. Várhatóan 8:10-ig minden koncelebráló papnak el kell foglalnia a helyét a téren a számukra kijelölt szektorban; később a biztonsági zárások miatt ez már nem lesz lehetséges (a biztonsági előírások és az érkező zarándoktömeg miatt hosszabb várakozási idővel és távolságokkal kell számolni).

            Az atyák számára a Balassi Bálint utcában (Budapest, V. kerület) biztosítanak mosdót és öltöző-sátrat, ahol csomagjaikat is letehetik. Belépés a Balassi Bálint utcába a Jászai Mari tér irányából (a Kossuth tér északi oldala, a Margit híd irányából). A zarándokcsoporttal érkező, koncelebrálni szándékozó papoknak fontos figyelniük arra, hogy a csoporttól idejében különválva ehhez az északi beléptetési ponthoz menjenek, mert a koncelebráló atyák szektora más irányból nem megközelíthető (a zarándokok a teret a másik oldalról, elsősorban a déli, délkeleti irányból közelíthetik majd meg).

            Stólát és kazulát biztosítanak a koncelebráló atyák számára, azonban kérik, hogy albát hozzanak magukkal.

            A látogatás hetében a regisztráció során megadott saját email címre további részletes tájékoztatást és a beléptetéshez szükséges QR kódot küldenek, amelyet kinyomtatva vagy digitálisan is magukkal hozhatnak. A helyszíni regisztráció során az atyák karszalagot kapnak, ezt viselve a zárás előtt szabadon megközelíthetik az oltár előtti, koncelebráns atyák számára fenntartott szektort.

            A diakónusok és kispapok ugyanezen a rendszeren keresztül jelentkezhetnek. Ők is a papokéval megegyező módon léphetnek be az esemény lezárt területére; a helyük ugyanebben a szektorban lesz.

            A beléptetés reggel 6 órakor kezdődik, fontos, hogy az atyák érkezésüket a beléptetési ponthoz 7:30 előttre időzítsék.

            Általános tudnivalók

            A Szentatya apostoli útjával kapcsolatban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) külön honlapot indított. A https://ferenc2023.hu/hu honlap kezdőoldalán olvasható a pápalátogatás részletes programja; az „Információk“ menüpont alatt pedig a látogatás helyszíneivel kapcsolatos információk találhatók (mindaz, amire az egyes helyszínekre érkezőknek figyelniük kell).

Főtisztelendő paptestvérek, kedves hívek, kísérjük imádsággal a Szentatya apostoli útját:

 

            Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

            Köszönjük, hogy te kísértél minket történelmünk során.

            Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

            Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

            Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

            valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására

            szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása

            legyen kegyelem és erő forrása,

            hogy hitünkben növekedve

            egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,

            reménnyel építsük földi hazánkat,

            és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

 

 

Gyulafehérvár, 2023. április 18.                                 

                                                                                              † Gergely

érsek s.k.