Adventi papi rekollekció programja

Előre meghirdetett program szerint, az adventi lelki napot a következő beosztás szerint szervezzük a főesperesi központokban:

1. ––Első körben:

– December 10-én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– December 11-én, kedden – Sepsiszentgyörgy – Szent Benedeken;

– December 12-én, szerdán – Csíksomlyón;

– December 13-án, csütörtökön – Székelyudvarhelyen.

Előadó: Főtisztelendő P. Jakabos Barnabás SJ atya

Téma: A hivatás

2.––Második körben:

– December 10-én, hétfőn – Gyergyószentmiklóson;

– December 11-én, kedden – Marosvásárhelyen;

– December 12-én, szerdán – Kolozsváron;

– December 13-án, csütörtökön – Gyulafehérváron.

Előadó: Főtisztelendő P. Nagy Bálint SJ. atya

Téma: A hivatás

Minden központban a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmisét követően külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, és utána elvégezhetik szentgyónásukat. Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a megbeszélésére. Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére, ezúton is számítunk. Ismételten felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy a részvételről írásban tájékoztassanak, megjelölve a távolmaradók nevét és a hiányzás okát is.

Áldott adventi készülődést kívánok Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a gondjaikra bízott híveknek.

(részlet a XII./2018. érseki körlevélből)