Bérmálás 2020-ban

Szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a jövő évben bérmálás és ezt követő főpásztori vizitáció esedékes a Küküllői, a Kolozs-Dobokai és a Gyergyói főesperesi kerületekben.

A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt, amelyeket a hittanórákkal párhuzamosan, már ősztől meg kell kezdeni.

Feltételezzük, hogy a bérmálkozók számbavétele és felkészítésük megkezdésére az iskolai év megnyitásával egyidőben már sor kerül.

Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha azt nyomós lelkipásztori szempontok indokolják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb f.é. december 31-ig jelezzék szándékukat. A jövő évi bérmálási beosztást januárban, az első körlevelünkben fogjuk közölni.

Bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15 év. Kérjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez.

Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a nagykorúság szentségét.

(részlet a 2019/VII. érseki körlevélből)