Egyházi épületek és műtárgyak felújításáról

Az épített és tárgyi örökségünk védelme érdekében nyomatékosan kérjük, hogy az egyházi épületek restaurálásának, nagyobb vagy kisebb felújítási és karbantartási munkálatainak a szándékát időben, még a szükséges állami engedélyek beszerzése és a kivitelezés megkezdése előtt, írásban nyújtsák be a Főegyházmegye gazdasági igazgatójához, Ft. Dr. Veres Stelián atyához. A szándéknyilatkozat letétele után az Érsekség Egyházművészeti és Építészeti Irodája felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel és segít a további ügyintézésben.

A jóváhagyások beszerzése nélkül megkezdett munkálatokra a Főegyházmegyei Hatóság utólagosan már nem fogja a jóváhagyását megadni.

Építkezési jóváhagyás szükséges a Főegyházmegyei Hatóság részéről minden alábbi esetben, függetlenül a finanszírozástól (pályázati támogatás, saját alap vagy adomány):

  1. Templom, plébánia, kántori lakás, iskola stb. épületén végzett munkálat, függetlenül attól, hogy az épület szerepel vagy sem a műemléklistán;
  2. Templomi berendezések restaurálása vagy cseréje;
  3. Új épületek építése, templomi berendezések restaurálása vagy cseréje, köztéri szobrok felállítása.

Köszönjük lelkipásztorainknak, az egyházközségeknek és az egyháztanácsosoknak mindazt az erőfeszítést, amit templomaink, ingatlanjaink és liturgikus berendezéseink létrehozásáért, megőrzéséért tettek és tesznek.

Reméljük, hogy közös erőfeszítéssel megfelelő megoldásokat találunk és ezáltal elkerülhetünk minden visszafordíthatatlan helyzetet.

(részlet a IX./2021 érseki körlevélből)