Első éves kispapjaink

Főegyházmegyénk számára az idén négyen jelentkeztek a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetébe (SIS) azzal a céllal, hogy tanulmányaik befejeztével papok legyenek:

  • Antal Endre – Gyimesbükk
  • Boarna Miklós István – Kiskapus
  • Kiss Szilárd – Gyergyóalfalu
  • Tóth Gellért – Miklósvár      

            Isten segítse őket felkészülésükben!

(részlet a 2020./IX. érseki körlevélből)