Első éves kispapjaink

Az idén hat fiatal nyert felvételt a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szemináriumunkba (SIS) és kezdi el a felkészülést a papi szolgálatra, valamint a tanulmányokat a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetében (BBTE). Főegyházmegyénknek négy új kispapja van:
1. Hajdó Árpád – Kadics-Bethlenfalva
2. Imre Balázs-Szilamér – Csíktaploca
3. Kántor Patrik – Görgényüvegcsűr
4. Mag Arnold József – Székelyudvarhely – Szent Miklós
Isten segítse őket felkészülésükben!

(részlet a 2023. / VIII. érseki körlevélből)