Ferenc pápa meghirdette a jövő évi kommunikációs világnap témáját

A kommunikáció a találkozás hiteles kultúrájának szolgálatában: ezt a témát jelölte ki a 2014-es kommunikációs világnap témájául a pápa.  A kommunikáció képessége az emberség lényege. Általa és a segítségével tudunk másokkal jelentéssel bíró módon találkozni, magunkat, hitünket, meggyőződésünket kifejezni. Ily módon a kommunikáció őszinteséget, becsületességet, kölcsönös tiszteletet és az egymástól tanulás iránti elköteleződést jelenti és feltételezi. Ehhez meg kell tanulni a tiszteletteljes párbeszéd művészetét. Sokszor az eredetileg különbségként észlelt másság, eltérés gazdagít! Amikor mást, a más igazságát felfedezzük, azáltal magunk is gazdagodunk. A kommunikációra való képességünk, amely a szentháromságos szeretetben való kreatív, kommunikatív és egyesítő jellegű részvételben fejeződik ki, olyan ajándék, amely képessé tesz a növekedésre. A globalizáció kora lehetségessé tette a világ legeldugottabb részeivel is a kommunikációt, fontos „a modern technológiák és közösségi hálók olyan módon való használata, amely felfedi a hallgató valódi jelenlétét, amely párbeszédet folytat és biztat”, ahogy azt Ferenc pápa szeptember 21-én a Táradalmi Kommunikáció Pápai Tanácsa közgyűlésén kifejtette. Ebből a globális párbeszédből senki nincs kizárva. A 2014-re tervezett kommunikáció világnapi üzenet a kommunikáció lehetőségeit fogja körüljárni, különös tekintettel a „behálózott” világra, amelynek célja az embereket egymáshoz közelíteni. A kommunikációs világnapot a II. vatikáni zsinat nyomán ünneplik világszerte a pünkösd előtti vasárnapon, 2014. június 1-jén. A pápa e napra szóló üzenetét az újságírók ünnepén, Szalézi Szent Ferenc napján, január 24-én teszik közzé.

Vasárnap