Főesperesek kinevezése

Folyó év október 31-én lejárt a 2017-ben kinevezett főesperesek mandátuma. Az Egyházi Törvénykönyv 554. kánonja és a Főesperesség Működési Szabályzata (1238/2020, 1.) alapján új főespereseket neveztem ki. Főegyházmegyénk Zsinati Könyve rendelkezéseinek 116. pontja értelmében mandátumuk öt éves időre szól, 2027. október 31-ig.

Az egyes kerületek papságának véleményét kikérve, az alábbi főespereseket neveztem ki:

 • Alcsík–Kászoni főesperesi kerületbe Ft. Pál Vilmos-Barna;
 • Aranyos–Tordai főesperesi kerületbe Ft. Msgr. Portik-Hegy Kelemen;
 • Belső–Szolnoki főesperesi kerületbe Ft. Msgr. Geréd Péter;
 • Erzsébetvárosi és Szeben–Fogarasi főesperesi kerületekbe Ft. Msgr. Raicea Oscar;
 • Felcsíki főesperesi kerületbe Ft. Bálint Emil;
 • Gyergyói főesperesi kerületbe Ft. Dávid György;
 • Gyulafehérvári és Hunyadi főesperesi kerületekbe Ft. László Szabolcs;
 • Kézdi–Orbai főesperesi kerületbe Ft. Vargha Béla;
 • Kolozs–Dobokai főesperesi kerületbe Ft. László Attila;
 • Marosi és Küküllői főesperesi kerületbe Ft. Péter Arthur;
 • Kovászna–Brassói főesperesi kerületbe Ft. Hajdu János;
 • Székelyudvarhelyi főesperesi kerületbe Ft. Márton József.

A jó Pásztor áldása kísérje felelős szolgálatukat a lelkek javára!

(részlet a 2022/XI. érseki körlevélből)