Gazdasági Osztály közleményei (2018. szeptember 5.)

  1. Kimutatás a szórványplébániák besorolásához

Számos kifogás fogalmazódott meg a szórványplébániák besorolását illetően. Ezt hivatott orvosolni a Gazdasági Osztály 1603/2017. számú, 2017. október 13-án Főesperességeknek küldött felhívása. Az említett elektronikus levélhez egy táblázatot csatoltunk, amelybe kitöltött adatok alapján készülne el az aktuális, reményünk szerint igazságosabb, besorolás. Jelen pillanatig főegyházmegyénk plébániáinak alig felétől érkeztek be kitöltött űrlapok, így a méltányos besorolás készítése kizárt. Tisztelettel kérjük a főesperesi hivataloktól is átvehető űrlapok maradéktalan beküldését szeptember 29-ig.

  1. Alapítványi/egyesületi adatszolgáltatás

Megismételjük a folyó év június 12-én elektronikus levélben plébániáknak címzett felhívásunkat, miszerint a főegyházmegyénkben működő egyházi alapítványok és egyesületek teljeskörű felméréshez tisztelettel kérjük, hogy minden Főtisztelendő Plébános úr, aki eddig nem tette meg, a korábban megküldött, illetve az illetékes főeperesi hivataltól is igényelhető kérdőívet kitöltve (nemleges válasz esetén is) juttassa el a Főegyházmegyei Hatóságnak

  • folyó év szeptember 29-ig.

Az adatgyűjtés célja az egyház égisze alatt működő egyesületek és alapítványok feltérképezése. A vissza nem térítendő támogatásoknál a Főegyházmegyei Hatóságtól igényelt ajánlások kibocsátásának feltételeként van szükség az űrlapban szereplő adatokra.”

Felhívjuk figyelmüket a Gazdasági Tanács folyó év április 23-án hozott egyik határozatára, amelyet az idei V. érseki körlevélben közöltünk:

„A Főegyházmegye égisze alatt működő egyházi intézményeknek kötelező benyújtani az alapszabályzatot és ennek minden módosítását, közgyűlési vagy igazgatótanácsi jelentéseket, évente költségvetési előirányzatot és zárszámadást; továbbá a bérrácsot meg a beruházást is jóvá kell hagyatni a Főegyházmegyével.”

  1. Plébániai általános leltárak beküldésének szorgalmazása

Az 1505-2017. számú, 2017. október 11-i felhívásunkban szorgalmaztuk a vagyonkezelés során felmerülő problémák jobb kezelése érdekében, valamint a valós, hiteles évi zárás feltételeként az általános leltár elkészítését. Megismételjük azon kérésünket, hogy minden plébánia általános leltáráról egy példányt küldjenek el a Főegyházmegyei Hivatalnak. Tisztelettel kérjük, hogy azon plébániák, ahonnan nem küldtek be az utóbbi egy évben leltárt, legkésőbb folyó év december 10-ig pótolják.

Amennyiben igénylik, újra elküldjük elektronikusan a leltározási űrlap-mintát, amely használata nem kötelező, hanem irányadó jellegű.

Felhívtuk figyelmüket, hogy az alapeszközökhöz a 2.500 lej feletti értékkel rendelkező tárgyak kerülnek, ami ezen érték alatt van, az kisértékű leltári tárgynak számít.

A plébániai évi leltár befejezése után, azokat az alapeszközöket és/vagy kis értékű leltári tárgyakat, amelyeket nem lehet használni és le kell írni, ki kell venni a könyvelésből, kérjük, terjesszék fel jóváhagyásra az Érseki Hivatal Gazdasági Osztályához. A jóváhagyást követően kerülhet sor az eladásra (ha lehetséges, mint tárgy vagy ami keletkezik belőle: papír, vas stb.), vagy a megsemmisítésre. Mindkét esetben nyoma kell maradjon: eladás esetén számla, megsemmisítés esetén jegyzőkönyv.”

(részlet a 2018./IX. érseki körlevélből)