Hivatások nyomában

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében került sor Nagyváradon, 2016. február 18-20. között, az erdélyi katolikus iskolák diákjai számára megszervezett "Hivatások nyomában" nevet viselő hittanverseny tízedik fordulójára. A versenyen a Római Katolikus Teológiai Líceumok IX-XII-es diákjainak egy-egy csapata vett részt: iskolánként 3 diák és 1 kísérő tanár.
Akárcsak 2006-ban, a verseny első fordulóján, a téma Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi, Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári, valamint Boldog Scheffler János szatmári püspökök élete volt, hogy fiataljaink jobban megismerjék az Istennek és a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét.

A pénteki nap Böcskei László nagyváradi megyéspüspök által főcelebrált szentmisével kezdődött, amelyet a verseny követett. A vetélkedőre tizenegy csapat érkezett a gyulafehérvári, temesvári, szatmári és nagyváradi egyházmegyékből. A versenyen való részvételnek feltétele volt, hogy a diákok készítsetek mobiltelefonnal, videofelvevővel vagy más eszközzel egy rövid filmetűdöt, melyhez mottóul egy számukra érdekes és érvényes üzenetet hordozó gondolatot kellett választaniuk a három püspök egyikétől. Ugyanakkor egy 5 perces jelenettel is készülniük kellett (saját, vagy már létező forgatókönyv alapján), amelyben Boldog Bogdánffy Szilárd, Isten Szolgája Márton Áron, illetve Boldog Scheffler János életének egy-egy eseményét mutatják be.
A díjátadó ünnepség a Püspöki Palota Dísztermében zajlott este 6 órától. Csíki Dénes pápai káplán, Márton Áron egykori titkára megdicsérte a versenyzőket. Kiss Albert tanfelügyelő kiemelte, hogy minden résztvevő nyertesen megy haza, hiszen mindenki gazdagodhatott tudásban, de a találkozás és együttlét örömével is.

Vacsora után, kötetlen beszélgetésre került sor az Egyházmegyei Laikusképző Központban a boldoggá avatásokról, személyes élményekről, amelyek a tematikában szereplő nagy püspökök életszentségét, emberi nagyságát, életpéldáját mutatják be. A gyulafehérvári érsekség részérő Csíki Dénes atya, Márton Áron  püspök egykori titkára és Kasza László, a szentté avatási ügy viceposztulátora szólalt fel.

Az első díjat a gyímesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Teológiai Líceum csapata nyerte el. Második díjazott a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata lett, míg a harmadik díjat a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata szerezte meg. A díjakat és könyvjutalmakat Böcskei László megyéspüspök, Zalder Éva iskolaigazgató és Benedek Ramóna hitoktató, a verseny kezdeményezője és főszervezője adták át.

Szombaton a verseny résztvevői a máramarosszigeti börtönmúzeumba, a vértanú püspökök szenvedésének egyik színhelyére látogattak el, valamint Boldog Scheffler János püspök sírjánál imádkoztak Szatmárnémetiben. Vadsárnap a Szent László templomban bemutatott hálaadó szentmiével ért véget a verseny.

Fényképgaléria

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események