Iskolaügy: Sajtónyilatkozat - 2017. szept. 7.

A Külügyminisztérium  2017. szeptember 6-i sajtónyilatkozatával kapcsolatban (https://www.mae.ro/node/43079), amelyben a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításának és működésének körülményeiről úgy nyilatkozik, mint ami a romániai igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik, szeretnénk megjegyezni, hogy a bíróságok szintjén, alapfokon kizárólag a Maros Megyei Főtanfelügyelőség 1385/2015 és 70/2017 számú határozatainak érvénytelenítése történt meg.

 

A Maros Megyei Főtanfelügyelőség 1385/2015 számú határozata, amely kimondta bizonyos osztályok áttelepítését, nem a líceumot létrehozó okirat, így a sajtónyilatkozatban megfogalmazott vélemény ellenére, nem befolyásolhatja a líceum létezését és működését.

Ugyanakkor a Maros Megyei Főtanfelügyelőség 70/2017 számú határozatát, amely megtiltotta a cikluskezdő osztályokba való iratkozást, a bíróság  érvénytelenítette, bizonyítva a tilalomra vonatkozó határozat törvénytelenségét.

 

A fenn említett két törvényszéki határozatból tehát, semmiképp nem következik a líceum működésének törvénytelensége.

 

Következésképpen jelen pillanatban a Külügyminisztérium sajtónyilatkozatával ellentétben, nincs biztosítva sem a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumba iratkozott diákok tanulási joga, sem az oda iratkozni szándékozó gyerekek szabad iskolaválasztáshoz való joga. Megjegyezzük, hogy jelen pillanatban a szülők részéről a cikluskezdő osztályok számára 114 szülői szándéknyilatkozatunk van, kérések, amelyeknek nem lehet eleget tenni a Maros Megyei Főtanfelügyelőség által kibocsátott 70/2017 számú törvénytelen tilalmi intézkedés miatt.

 

Ugyanakkor a Maros Megyei Főtanfelügyelőség a megyei iskolahálózatból a 2017/2018-as tanévre öntörvényileg törölte a Római Katolikus Teológiai Líceumot, így a több mint 360 jelenlegi diák most nem része a romániai tanügyi rendszernek. Senki nem tudja hová is tartoznak ezek a diákok. Az iskolahálózatok adatbázisából egyszerűen eltűntek.

 

Ezen tényeket tetézi, hogy a Maros Megyei Főtanfelügyelőség nem intézte az alkalmazott tanárok kinevezését sem. Így, azon címzetes tanárok, akiknek a beiratkozási tilalom révén óraszámaik csökkentek, más tanintézményekben sem részesültek óraszámaik kiegészítésében. Az első osztály tanító nélkül maradt, mivel a címzetes tanító gyereknevelési szabadságon van, és a helyettesítő nem kapott a tanfelügyelőségtől folytonosságra vonatkozó megbízást. Ugyanakkor a meghatározott időre betöltött katedrák betöltetlenek maradtak.

 

Ilyen súlyos indokok alapján kértük tegnap, 2017. szeptember 6-án szervezett békés tüntetésünk keretében a helyi és központi hatóságoktól, legyenek partnereink a legmegfelelőbb törvényes megoldás keresésében, amely teljesíti gyermekeink oktatáshoz és szabad iskolaválasztáshoz való jogát csakúgy, mint a felekezeti iskolára vonatkozó igényeinket.

 

Két nappal a 2017/2018-as tanév megnyitása előtt megoldások még mindig nem körvonalazódnak.

 

Kolozsvár, 2017. szeptember 7.

 

Dr. Jakubinyi György, érsek

elnök 

 

Dr. Holló László

Igazgatótanács elnöke