Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

Ebben az évben is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét.

Erre Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban kerül sor 2017. február 6-9. között. A részt venni szándékozók január 31-ig jelentsék a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján igényüket a 0266-313425 vagy 0741-258156-os telefonszámok valamelyikén. Bár minden kántor számára elengedhetetlenül fontos lenne a részvétel, mégis az a szervezők kérése, hogy csak azok jelentkezzenek, akik komolyan veszik a programot.

A továbbképző február 6-án 15 órakor Veni Sancte-val kezdődik, de a résztvevőket arra kérik a szervezők, hogy 14 óráig érkezzenek meg, hogy a program elkezdése előtt szállásukat elfoglalhassák.

A lelki programok vezetője Főtisztelendő Rózsa Gáspár deményházi plébános lesz.

Előadók: Józsa Domokos váradszöllősi karnagy, Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor/karnagy, valamint Főtisztelendő Farkas László kisszemináriumi spirituális/zenetanár.

Főtisztelendő Paptestvéreinket arra kérjük, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki a részvételi és utazási költségeket. Részvételi díj egy személynek, a támogatók jóvoltából: 200 RON.

(részlet I./2017. érseki körlevélből)