Kántorvizsgára vonatkozó tudnivalók

Egyházzenei Bizottságunk szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartunk azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után, kántori oklevelet szeretnének szerezni.

A kántorvizsgára folyó év szeptember 2-án kerül sor a Csíksomlyói Ferences Kolostorban.

A vizsga kezdete 1000 óra.

Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban a 0266-372223 vagy a 0740-898667 telefonszámo-kon, vagy a jozsef.tamas@romkat.ro e-mail címen.

A vizsga díja 100 Ron. Kántorvizsgára csak XII. osztályt végzett, abszolválási diplomával rendelkező személyeket fogadunk, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek.

(részlet a 2019/III. érseki körlevélből)