Kerekes László segédpüspök köszönetnyilvánító üzenete

Nagy öröm és hála van a szívemben a sok imádságért és a püspökszentelésen való részvételért. Hála és köszönet a DUNA TV és a Mária Rádió munkatársainak, hogy ismét mellénk álltak és lehetővé tették azok számára is a lelki jelenlétet, akik az előírások, betegség miatt nem tudtak személyesen részt venni a püspökszentelésen. Örülök, hogy sokan velem együtt imádkoztak, valamint értem és a rám váró szolgálatért is, hiszen Szent Ágostonnal együtt én is vallom: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” Szeretném kifejezni mindenkinek hálámat azért, hogy velem együtt imádkoztak a püspöki szolgálat méltó felvételéért és annak hiteles gyakorlásáért.

Kiemelten köszönöm azt az alázatos és fegyelmezett magatartást, amelyet mind a főtisztelendő paptestvérek, mind a kedves hívek tanúsítottak a szertartás alatt, különösen a távolságtartás és maszkviselés terén. Nehéz szívvel tettük ezt, keresztként hordoztuk, de bízunk abban, hogy ez is megtermi méltó gyümölcsét.

Külön köszönet és hála a szentelő Érsek atyának és a társszentelőknek, a nyugalmazott Érsek atyának és a nyugalmazott Püspök atyának, hogy kérésemre azonnal vállalták ezt a szolgálatot.

Nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az ünnepség megszervezésében segítettek: mindenki úgy mellém állt, mintha a saját szenteléséről lenne szó!

A jó Isten fizesse meg mindenkinek munkáját, imáját!

         † László s.k.
          segédpüspök