Könyvajánlás

Megjelent Főtisztelendő Msgr. Dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. professzor összeállításában a Márton Áron élete és munkássága Kronológia első kötete, amely 1896-tól 1944-ig követi végig a püspök életútját. 

Az érseki levéltár dokumentumaiból összeállított kronológiából a mai olvasó is megismerheti Erdély szentéletű püspökének megnyilatkozásait, döntéseit, személyek és egyházi intézmények érdekében tanúsított bátor kiállását, papjaihoz és híveihez fűződő kapcsolatát stb.

A kötet megvásárolható a Corvina Könyvesboltokban, az érsekségi kapus-szobában és a szerzőnél.