Körlevél VIII. - Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtésre felhívás

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 17-én, vasárnap kerül sor. Ezúton kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy az alábbi felhívást olvassák fel november 10-én, vasárnap, minden szentmisén, a hirdetési rovatban.
Segítő közéműködésüket előre is köszönjük.

D. a J. Kr.!
Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Amikor a gyermekekre figyelünk, rövid időre megfeledkezünk felnőttségünkről. Öntudatlanul is visszatérünk a jelen pillanatba, és közel kerülünk Istenhez. Azért van ez így, mert Isten is gyermekké lett, másképp nem tudott volna emberré válni. Emberré válásunk feltétele tehát az, hogy időnként tekintsünk a gyermekekre, akik „feladják a házi feladatot”: hogyan válhatunk újra bízó, Istent igazán szerető emberekké, keresztényekké.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe mindig ilyen emlékeztető szeretne lenni számunkra, amikor társadalmunk háttérbe szorítottaira figyelünk...
Elmúlt évben azokra a testvéreinkre irányítottuk figyelmünket, akik földi életük végéhez közeledve igénylik odafigyelésünket, szeretetünket. Köszönetet mondok valamennyi keresztény testvéremnek azért, hogy ezt őszinte szívvel meg is tették és adományaikkal segítettek; az elmúlt évben az időseket és betegeket segítő otthoni beteggondozó szolgálat támogatására 235.032 lej gyűlt össze.

Ebben az évben a gyermekekre figyelünk. Adományaikkal előmozdíthatják azokat a programjainkat, amelyek az elhagyatott, vagy a fejlődésben valamilyen szinten elmaradt gyerekeket szeretnék segíteni.

Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas szerveze-tünk kezdeményezését. Folyó év november 17-re tervezett Szent Erzsébet-napi gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál nyitott,

RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006

sz. bankszámlájára utalni; hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: CF. 4562770, vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából!
Gyulafehérvár, 2019. október 20.

† György s.k.
érsek