"Integerrimus Domini famulus"

Tény, hogy magyar nyelvterületen Isten szolgája Márton Áron püspök tisztelete élő, de az is épp ennyire igaz, hogy a magyar nyelvet nem ismerő ember legtöbb esetben még csak nevét sem hallotta nagy püspökünknek, nemhogy életpéldájáról vagy nagyszerű hagyatékáról lenne fogalma.
Mons. Kovács Gergely, Márton Áron püspök szentté avatási ügye posztulátorának régi vágya teljesedett be június végén, amikor az olasz Velar Kiadó gondozásában Márton Áron püspököt bemutató kiadvány jelent meg olasz és angol nyelven.
A kiadvány Áron püspök születésének 120. évfordulója alkalmából a 2016-os esztendőre meghirdetett Márton Áron emlékév keretében jelenhetett meg, amelynek egyik célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék nagy püspökünket. Az Emlékév meghirdetésekor a posztulátor prioritásként jelölte meg idegen nyelvű publikációk megjelentetését, amely egybeesett az Emlékévet koordináló bizottságnak azon szándékával, hogy a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón (2016. július 26-31.) angol nyelvű kiadvány által ismertesse meg a fiatalokkal Áron püspök életpéldáját.
A Velar Kiadó egyik legnépszerűbb és legismertebb sorozatában megjelent könyv címe Szent II. János Pál szavaira utal, aki „integerrimus Domini famulus”-nak, az Úr feddhetetlen, legigazabb szolgájának nevezte Márton Áron püspököt.
A Kegyelmes Úr életét, szellemiségét és tanítását bemutató életrajzot Virt László írta, olaszra Maria Bruna Romito, angolra Czintos Emese fordította. A közel 90 képpel gazdagított kötet kiadását Mons. Kovács Gergely, a boldoggá avatási ügy római posztulátora koordinálta, Lázár Csillával, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetőjével együttműködve.
Áron püspök most megjelent 48 oldalas életrajza a collana blu-ként közismert Messaggeri d’amore, vagyis a „Szeretet hírnökei” sorozat 493. kötete. A világegyház szentjeinek, boldogjainak és Isten szolgáinak életrajzai között – elsősorban Mons. Németh László olaszországi magyar főlelkésznek köszönhetően – megtalálható Szent István király, Árpád-házi Szent Erzsébet, Kapisztrán Szent János, Boldog Apor Vilmos, Boldog Batthyány-Strattmann László és Boldog Meszlényi Zoltán életrajza is.

A legközelebbi terv? Mielőbb magyar nyelven is kiadni, még ez év folyamán. Áron püspökről, életéről és tanításáról ugyan több kiadvány megjelent már, de a mostani változatot több szempontból is tekinthetjük alapműnek. Szövege rövid, gördülékeny nyelvezete élvezetessé, olvasmányossá teszi minden korosztály számára. Nem „száraz” életrajz, amely pusztán dátumokat és eseményeket sorakoztat fel, hanem betekintést enged Áron püspök gondolatvilágába és tanításába, emberi és főpásztori nagyságát világegyházi vetületben szemléli. Az igényes szerkesztésű és teljes egészében színes könyv mind esztétikailag, mind minőségileg kiváló.

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események